โปรโมชั่นไฮไลท์ / Laboratory Winter SALE.
โปรโมชั่นไฮไลท์
Code: #LLD2201_LAB
Name: Laboratory Winter SALE.
Period: 01/01/2022 - 31/03/2022
Information:

Download Promotion PDF File
BIOSAFETY CABINET WITH BASE STAND, 700 MM (SET)

99,000 บาท
130,000 บาท -24%
CLASS II A2 BIOSAFETY CABINET, 1300 MM (SET)

160,000 บาท
231,000 บาท -31%
VERTICAL LAMINAR FLOW CABINET, 800 MM (SET)

42,000 บาท
60,000 บาท -30%
FUME HOOD (SET)

92,000 บาท
126,500 บาท -28%
Supra22K High Speed Centrifuge

500,000 บาท
715,000 บาท -31%
Blood Bag Centrifuge

700,000 บาท
1,000,000 บาท -30%
Fleta 40 Centrifuge

110,000 บาท
155,000 บาท -30%
FLAMMABLE CHEMICAL STORAGE CABINET, 45 L (SET)

27,000 บาท
35,000 บาท -23%
STRONG ACID & ALKALI STORAGE CABINET, 114 L (SET)

45,000 บาท
60,000 บาท -25%
INCUBATOR, 155 L.

45,000 บาท
80,000 บาท -44%
THERMO SHAKER INCUBATOR 220V., 50 Hz. (EACH)

22,000 บาท
40,000 บาท -45%
PRECISION BALANCE 10 MG x 2200G., INTERNAL CALIBRATION (EACH)

38,000 บาท
44,000 บาท -14%
ANALYTICAL BALANCE 0.1 MG x 220G., INTERNAL CALIBRATION (EACH)

56,000 บาท
70,000 บาท -20%
PRECISION BALANCE 10 MG x 3200G., INTERNAL CALIBRATION (EACH)

41,000 บาท
48,000 บาท -15%
PRECISION BALANCE 1 MG x 420G., INTERNAL CALIBRATION (EACH)

46,000 บาท
52,000 บาท -12%
BUFFER SOLUTION PH4.00,500 ML

550 บาท
800 บาท -32%
BUFFER SOLUTION PH7.00,500 ML

550 บาท
800 บาท -32%
3 MOL/KCL SOLOTION,500 ML

850 บาท
1,200 บาท -30%
BUFFER SOLUTION PH10.00,500 ML

550 บาท
800 บาท -32%
HEMOCYTOMETER (EACH)

3,000 บาท
6,000 บาท -50%
Items per pages
20

สินค้าขายดี