การจัดส่งสินค้า


Q : ฉันจะได้รับสินค้าภายในกี่วัน

  • กรณีสินค้ามีขนาดเล็ก และบริษัทฯ มีสินค้าพร้อมส่ง ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วัน
  • กรณีสินค้ามีขนาดใหญ่ ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 30 วัน และหากสินค้าจำเป็นต้องติดตั้ง จะมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเข้าไปดูแลหลังสินค้าส่งถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีสินค้าที่ท่านสั่งหมดสต็อก ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 60-90 วัน เนื่องจากต้องรอสินค้านำเข้าล็อตใหม่ บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

Q : บริษัทจัดส่งสินค้าโดยวิธีใด

สินค้าที่ท่านสั่งซื้อจะได้รับการขนส่งที่ถูกต้อง ผ่านบริการจัดส่งสินค้า 2 ช่องทาง ได้แก่ 

  1. แผนกจัดส่งของบริษัท/ตัวแทนเขตขายของบริษัทจัดส่งเอง 
  2. จัดส่งสินค้าด้วยบริการจัดส่งของบริษัทเอกชนซึ่งเชื่อถือได้