นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด หรือเว็บไซต์ www.lableader.co.th ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ www.lableader.co.th ดังนี้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.lableader.co.th ทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
- ข้อมูลการซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา
- ข้อมูลการสมัครใช้บริการของบริษัท
- ข้อมูลติดต่อสอบถาม
- ข้อมูลแบบสอบถาม/สำรวจต่างๆ

การเข้าถึง/อัพเดท/ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีสมาชิกของท่าน และสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่าน รายการสั่งซื้อสินค้า รายการสินค้าที่ชอบ รายการแลกของรางวัล และบริการต่างๆ

หากท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีสมาชิกของท่านได้ หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ www.lableader.co.th กรุณาแจ้งความประสงค์มายังอีเมล์ contact@lableader.co.th

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้ข้อมูลสินค้าและงานบริการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ www.lableader.co.th เท่านั้น
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึง กลุ่มบริษัททรีเอ็นโฮลดิ้ง
บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือขอความช่วยเหลือทางด้านบริการ/เทคนิค บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

กรุณาติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล์ contact@lableader.co.th หรือโทร 02-274-8661-3 (วันจันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น.)