การสั่งซื้อสินค้า


Q : ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร

ท่านสามารถคลิกเลือกสินค้าได้จากหน้ารายการสินค้า กรุณาตรวจสอบ Cat no. รายการสินค้า และราคาขายให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการสั่งซื้อ

Q : ยอดเปิดบิลขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บได้เมื่อส่ังซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ จะบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี

Q : ขั้นตอนการสั่งสินค้า