ติดต่อเรา

บริษัท แล็บลีดเดอร์ จำกัด
2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02-274-8661-3 โทรสาร 0-2274-8664
Lab Leader Co., Ltd.
2/1 Soi Kanchana, Suthisarnvinitchai Road. Samsennok,
Huay Kwang Bangkok 10310 THAILAND
Tel: 02-274-8661-3 Fax: 0-2274-8664
Map