ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เงินเดือน
ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือพนักงาน
บ้านพักตากอากาศ
รางวัลยกย่องชมเชย
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
เงินกู้สวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เที่ยวต่างประเทศ
พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Sales Executive (Sale)
จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง : Sales Executive จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23-32 ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หรือ ปริญญาโท สาขา วิชา วิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, เทคนิคการแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

  • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

  • มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจส่งใบสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ E – mail : คุณสุรินทร์ กองพิลา surin@lableader.co.th

หรือคุณวรพันธ์ พวงประทุม โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 1104

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน (Foreman) (Lab Design & Construction)
จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย  อายุระหว่าง 24 - 30  ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , โยธา , เครื่องกลไฟฟ้า , สถาปัตยกรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานได้เป็นอย่างดี  และมีความกระตือรือร้น
- มีวุฒิภาวะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่ดี มีความอดทนสูง  สามารถรับแรงกดดันได้ดี  และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ไม่ต้องมีประสบกาาณ์ หรือ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานต่างๆ ที่เกี่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงานโครงการ  ควบคุมการปฏิบัติงาน สั่งงานผู้รับเหมาช่วงในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล ติดตามการทำงาน  ความคืบหน้าของงาน ให้เป็นไปตามขอบเขตของโครงการ
- สามรถดูแลแบบแปลนได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS : Excel , Word ได้  (ต้องเขียนรายงานการทำงาน)
- สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง , ภาคใต้)

 

สนใจส่งใบสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ E – mail : คุณสุรินทร์ กองพิลา surin@lableader.co.th

หรือคุณวรพันธ์ พวงประทุม โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 1104

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้ช่วยช่าง (แผนกช่างบริการ)
จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย  อายุระหว่าง 24 - 30  ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกลไฟฟ้า
- มีความรับผิดชอบต่องานได้เป็นอย่างดี  และมีความกระตือรือร้น
- มีวุฒิภาวะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่ดี มีความอดทนสูง  สามารถรับแรงกดดันได้ดี  และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ไม่ต้องมีประสบการณ์ หรือ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานต่างๆ ที่เกี่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล ติดตามการทำงาน  ความคืบหน้าของงาน ให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS : Excel , Word ได้  (ต้องเขียนรายงานการทำงาน)
- สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง , ภาคใต้)

 

สนใจส่งใบสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ E – mail : คุณสุรินทร์ กองพิลา surin@lableader.co.th

หรือคุณวรพันธ์ พวงประทุม โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 1104

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครงาน
สนใจส่งใบสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ E – mail : คุณสุรินทร์ กองพิลา surin@lableader.co.th
หรือคุณวรพันธ์ พวงประทุม โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 1104
บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310