ผลงาน
โปรโมชั่นไฮไลท์ / SHOCK SALE
โปรโมชั่นไฮไลท์
Code: #LLD1908_ShockSale
Name: SHOCK SALE
Period: 15/05/2019 - 31/07/2019
Information:

Download Promotion PDF File
ULTRA LOW TEMP. FREEZER, UPRIGHT 308 L, -86 °C

299,000 บาท
420,000 บาท -29%
ULTRA LOW TEMP. FREEZER 308 L. TO-95 °C

385,000 บาท
570,000 บาท -33%
ULTRA LOW TEMP. FREEZER 503 L. TO-95 °C

450,000 บาท
680,000 บาท -34%
ULTRA LOW TEMP. FREEZER 714 L. TO-95 °C

540,000 บาท
830,000 บาท -35%
MINI-PLATE CENTRIFUGGE 220V., 50 Hz. (EACH)

17,500 บาท
35,000 บาท -50%
DIAPHRAGM VACUUM PUMP (EACH)

7,000 บาท
10,000 บาท -30%
DIAPHRAGM VACUUM PUMP (EACH)

9,800 บาท
14,000 บาท -30%
DIAPHRAGM VACUUM/PRESSURE PUMP (EACH)

12,000 บาท
17,000 บาท -30%
THREE BRANCH STAINLESS STEEL FILTER MANIFOLD (EACH)

30,000 บาท
43,000 บาท -31%
SIX BRANCH STAINLESS STEEL FILTER MANIFOLD (EACH)

43,000 บาท
65,000 บาท -34%
HEMOCYTOMETER (EACH)

2,700 บาท
6,000 บาท -56%
8CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 0.5-10 µl

9,000 บาท
15,000 บาท -40%
8CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 5-50 µl

9,000 บาท
15,000 บาท -40%
12CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 0.5-10 µl

11,000 บาท
18,000 บาท -39%
12CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 5-50 µl

11,000 บาท
18,000 บาท -39%
MicroPette Plus, Autoclavable, Fixed Volumn, 5 µl

2,100 บาท
3,000 บาท -30%
MicroPette Plus, Autoclavable, Fixed Volumn, 10 µl

2,100 บาท
3,000 บาท -30%
MicroPette Plus, Autoclavable, Fixed Volumn, 25 µl

2,100 บาท
3,000 บาท -30%
MicroPette Plus, Autoclavable, Fixed Volumn, 100 µl

2,100 บาท
3,000 บาท -30%
MicroPette Plus, Autoclavable, Fixed Volumn, 200 µl

2,100 บาท
3,000 บาท -30%
Items per pages
20

สินค้าขายดี