รายละเอียดสินค้า
" ห้องเก็บตัวอย่าง Swabs เชื้อกลุ่มเสี่ยงระดับ 3 "
Cat No. MOBILE Covid-19 Swab Room
ยี่ห้อ : LAB LEADER  หมวดหมู่ : Laboratory Furnitures   |   เพิ่มเติม LAB LEADER  |  เพิ่มเติม http://www.lableader.co.th/
  • Features
  • Specifications
  • Accessories
  • Certification
  • Brochures
  • VDO Guide