ช็อปตามแบรนด์
ImmoMix, 2x, 500RXN

ImmoMix™ is a complete ready-to-use high yield (fig. 1), heat-activated 2x reaction-mix, which simply requires the user to add water, template and primers, and then pre-heat to 95°C for 10 minutes to successfully carry out PCR assays. The 10 minute activation step eliminates the presence of non-specifics such as primer-dimers and mis-primed products, since the enzyme is inactive at initial low temperatures. ImmoMix is based on IMMOLASE™ DNA Polymerase, which leaves an ´A´ overhang, and has been optimized for a wide variety of templates. Additional MgCl2 solution is included should any fine adjustments be required. ImmoMix reduces the time needed to set up reactions, thereby reducing the risk of contamination. Greater reproducibility is ensured by reducing the number of pipetting steps that can lead to pipetting errors.10,900 บาท
MyTaq HS RED DNA Polymerase, 1000 units

MyTaq™ HS Red DNA Polymerase is recommended for PCR assays containing complex and low copy number targets as well as multiplex PCR. The MyTaq HS DNA Polymerase and MyTaq Red Reaction Buffer in this product, are a unique combination of next-generation hot-start DNA polymerase and novel buffer system that deliver very high yield PCR amplification over a wide range of PCR templates. MyTaq HS has an increased affinity for DNA, enabling reliable amplification from even very low amounts of template. MyTaq HS has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases meaning it performs reliably even in the presence of PCR inhibitors MyTaq HS DNA Polymerase is an antibody-mediated hot-start enzyme, specifically designed for highly-specific, efficient amplification from even the most challenging templates. MyTaq HS does not possess polymerase activity during the reaction set-up, thereby reducing the non-specific amplification that can hinder PCR assays from the start. Furthermore, the advanced formulation of MyTaq HS and buffer system allows fast cycling conditions, considerably reducing the reaction time without compromising PCR specificity or yield. The enzyme is supplied with a 5x MyTaq Red Reaction Buffer that increases the visual contrast between the reagent and the reaction vessel for improved convenience and to improve pipetting accuracy. The red dye also enables samples to be loaded directly on to a gel after the PCR without the need to add loading buffer. In addition, the MyTaq Red Reaction Buffer contains dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, which helps eliminate the need for optimization, thereby saving time, effort and the cost of performing unnecessary assay repeats.6,000 บาท
Ranger DNA Polymerase, 250 units

RANGER DNA Polymerase is recommended for all Long PCR applications. RANGER is an easy-to-use, high performance enzyme, specifically developed to amplify fragments up to 25 kb in length. RANGER contains a unique combination of a high-performance DNA polymerase and novel buffer system that deliver the improved efficiency necessary for reliable amplification of longer amplicons. RANGER is an antibody-mediated hot-start enzyme that eliminates non-specific amplification during reaction set-up. The inactivated enzyme does not possess polymerase activity, thereby preventing the non-specific amplification, such as primer-dimer formation, that often hinder Long PCR reactions from the start. RANGER is provided with a specially formulated reaction buffer containing dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, minimizing the requirements for PCR optimization, in turn reducing time to results and eliminating the cost of unnecessary repeats.5,500 บาท
MYTAQ HS MIX, x200 RXN (KIT)

A convenient mastermix containing a new generation of hot-start polymerase that delivers improved specificity, yield, speed and robustness when amplifying targets from any template. Fast PCR Multiplex PCR Genotyping Complex templates (e.g. GC-rich) Colony PCR Low copy number PCR assays High-throughput assays with prolonged PCR set-up5,200 บาท
MyFi DNA Polymerase, 250 units

MyFi™ has been developed to give reliable amplification of targets up to 10 kb from challenging and complex targets, even in the presence of PCR inhibitors. MyFi is therefore ideal for amplification of cDNA libraries, complex genomic fragments and GC-rich targets. Additionally, MyFi shows improved tolerance to PCR inhibitors, thereby enabling reliable detection from samples from which DNA is difficult to purify. Furthermore, its unique buffering system and enzyme blend promote highly sensitive amplification of even very low-copy number targets. The proofreading ability of MyFi allows all PCR products to be cloned. The inclusion of MyTaq HS means MyFi generates PCR products with 3’-A overhangs, which is perfect for TA cloning. MyFi has the added convenience of room temperature reaction assembly, to avoid non-specific amplification and primer-dimer formation.5,000 บาท
MyTaq HS Red Mix, 2x, 200RXN

MyTaq HS Red Mix is recommended for PCR assays containing complex and low copy number targets as well as multiplex PCR. MyTaq HS Red Mix is comprised of MyTaq HS DNA Polymerase and a novel buffer system that deliver very high yield PCR amplification over a wide range of PCR templates. MyTaq HS has an increased affinity for DNA, enabling reliable amplification from even very low amounts of template. MyTaq HS has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases allowing it to perform well with challenging templates and in the presence of PCR inhibitors.  Furthermore, the highly efficient nature of MyTaq HS means it gives excellent results under fast PCR conditions. MyTaq HS does not possess polymerase activity during the reaction set-up, thereby reducing the non-specific amplification that can hinder PCR assays from the start. The product is supplied as a mastermix that requires the addition of only template, primers and water, thereby reducing the number of pipetting steps during PCR set-up, for improved speed, throughput and assay reproducibility. MyTaq Red Mix contains a red dye that increases the visual contrast between the reagent and the reaction vessel for improved convenience and to improve pipetting accuracy. The red dye also enables samples to be loaded directly on to a gel after the PCR without the need to add loading buffer. In addition, MyTaq Red contains dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, which helps eliminate the need for optimization, thereby saving time, effort and the cost of performing unnecessary assay repeats.4,700 บาท
MyTaq Red Mix, 2x, 200RXN

MyTaq™ Red Mix is recommended for all standard PCR applications. MyTaq Red Mix is comprised of MyTaq DNA Polymerase and a novel buffer system that deliver very high yield PCR amplification over a wide range of PCR templates. MyTaq has an increased affinity for DNA, enabling reliable amplification from even very low amounts of template. MyTaq DNA Polymerase has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases allowing it to perform well with challenging templates and in the presence of PCR inhibitors. Furthermore, the highly efficient nature of MyTaq means it gives excellent results under fast PCR conditions. The product is supplied as a mastermix that requires the addition of only template, primers and water, thereby reducing the number of pipetting steps during PCR set-up, for improved speed, throughput and assay reproducibility. MyTaq Red Mix contains a red dye that increases the visual contrast between the reagent and the reaction vessel for improved convenience and to improve pipetting accuracy. The red dye also enables samples to be loaded directly on to a gel after the PCR without the need to add loading buffer. In addition, the MyTaq red reaction buffer contains dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, which helps eliminate the need for optimization, thereby saving time, effort and the cost of performing unnecessary assay repeats.4,600 บาท
VELOCITY DNA Polymerase, 250 units

VELOCITY DNA Polymerase is recommended for high-fidelity PCR amplification. The enzyme possesses a 3’ – 5’ proofreading exonuclease activity that provides an exceptional error rate of 4.4 x 10-7 for highly accurate amplification from a very broad range of human, animal and plant targets. Furthermore, VELOCITY is a highly processive enzyme with extension rates as fast as 15 s/kb for targets up to 5 kb and 30 s/kb for targets up to 10 kb, thereby enabling a reduction in PCR turnaround times. VELOCITY delivers exceptional fidelity with outstanding PCR yield even from low template concentrations. The increased processivity of VELOCITY, results in shorter extension times for fast PCR, increased product yield and the ability to amplify longer fragments. VELOCITY also offers robust and reliable product yields, even in assays where PCR conditions are challenging, including the presence of impurities or GC-rich targets. VELOCITY is a high-performance DNA polymerase, ideally suited for high-yield, fast PCR amplification of even long targets containing no mutations.4,200 บาท
MyTaq Red DNA Polymerase, 500 units

MyTaq™ Red DNA Polymerase is recommended for all standard PCR applications. The MyTaq DNA Polymerase and MyTaq Red Reaction Buffer in this product, are a unique combination of next-generation polymerase and novel buffer system that deliver very high yield PCR amplification over a wide range of PCR templates. MyTaq has an increased affinity for DNA, enabling reliable amplification from even very low amounts of template. MyTaq DNA Polymerase has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases allowing it to perform well with challenging templates and in the presence of PCR inhibitors. Furthermore, the highly efficient nature of MyTaq means it gives excellent results under fast PCR conditions. The enzyme is supplied with a 5x MyTaq Red Reaction Buffer that increases the visual contrast between the reagent and the reaction vessel for improved convenience and to improve pipetting accuracy. The red dye also enables samples to be loaded directly on to a gel after the PCR without the need to add loading buffer.  In addition, the MyTaq Red Reaction Buffer contains dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, which helps eliminate the need for optimization, thereby saving time, effort and the cost of performing unnecessary assay repeats.3,900 บาท
MyTaq™ HS DNA Polymerase, 500 units

MyTaq™ HS DNA Polymerase is recommended for PCR assays containing complex and low copy number targets as well as multiplex PCR. MyTaq HS DNA Polymerase is an antibody-mediated hot-start enzyme, specifically designed for highly-specific, efficient amplification from even the most challenging templates. MyTaq HS does not possess polymerase activity during the reaction set-up, thereby reducing the non-specific amplification that can hinder PCR assays from the start. The MyTaq HS DNA Polymerase and MyTaq Reaction Buffer in this product are a unique combination of next-generation hot-start polymerase and novel buffer system, that deliver very high yield PCR amplification over a wide range of PCR templates. MyTaq HS has an increased affinity for DNA, enabling reliable amplification from even very low amounts of template. MyTaq& HS DNA Polymerase has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases, meaning it performs reliably even in the presence of PCR inhibitors. Furthermore, the advanced formulation of MyTaq HS and buffer system allows fast cycling conditions, considerably reducing the reaction time without compromising PCR specificity or yield. MyTaq Reaction Buffer contains dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, which helps eliminate the need for optimization, thereby saving time, effort and the cost of performing unnecessary assay repeats.3,700 บาท
MyTaq DNA Polymerase, 500 units

MyTaq™ DNA Polymerase is recommended for all standard PCR applications. The MyTaq DNA Polymerase and MyTaq Reaction Buffer in this product, are a unique combination of next-generation polymerase and novel buffer system that deliver very high yield PCR amplification over a wide range of PCR templates. MyTaq has an increased affinity for DNA, enabling reliable amplification from even very low amounts of template. MyTaq DNA Polymerase has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases allowing it to perform well with challenging templates and in the presence of PCR inhibitors. Furthermore, the highly efficient nature of MyTaq means it gives excellent results under fast PCR conditions. MyTaq Reaction Buffer contains dNTPs, MgCl2 and enhancers at optimal concentrations, which helps eliminate the need for optimization, thereby saving time, effort and the cost of performing unnecessary assay repeats. "We use MyTaq DNA Polymerase for our mouse colony PCR screening. My established PCR protocols almost always work, and the run is shorter. Even new PCR protocols are much easier to establish since this polymerase is more robust than many others. We found that in several instances, if nothing works, this polymerase does." Monica Kiela, University of Arizona, Tucson, US3,700 บาท
IMMOLASE DNA Polymerase , 500 units

IMMOLASE™ is a heat-activated thermostable DNA polymerase and provides high yield (fig. 1) and improved specificity when compared to standard polymerases. IMMOLASE can eliminate the presence of non-specifics such as primer-dimers and mis-primed products. IMMOLASE is inactive at room temperature and requires activation by heat treatment for 10 minutes prior to PCR cycling (fig. 2). This provides greater flexibility in reaction set ups and allows the premixing of PCR reagents at room temperature. Subsequently, the reaction can be handled according to preferred protocols for thermostable DNA polymerases.3,700 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย