ช็อปตามแบรนด์
ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit, 50 preps

The ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit provides a simple, efficient column-based method for the sequential isolation of total RNA, genomic DNA and proteins from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of guanidine-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of three silica-membrane purification columns, the ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA, genomic DNA and proteins from a single sample of cultured cells, mammalian tissue, biofluids (including saliva, urine, semen and blood), bacteria, yeast, fungi or plants. For applications that are sensitive to very small amounts of DNA, residual amounts of DNA remaining can be removed using a convenient on-column DNase treatment with RNase-free DNase I that is supplied with the kit.  The ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit allows for highly reliable integrative analysis of the transcriptome, genome and proteome, since the RNA, DNA and proteins are derived from the same sample and the same cell population. The purified nucleic acids and proteins are of the highest purity and integrity and the ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit has been designed to deliver optimal performance in a wide variety of downstream applications including miRNA profiling using the EPIK Panel and Select Assays, novel biomarker discovery, siRNA gene silencing studies, gene expression profiling, as well as epigenetics, genotyping, transgenic analysis and cell line characterization.53,700 บาท
ISOLATE II Biofluids RNA Kit, 50 preps

The ISOLATE II Biofluid RNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of total RNA from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of guanidinium-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Biofluid RNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA from Biofluids including blood, serum, plasma, urine, saliva and cerebrospinal fluid. A genomic DNA removal column is used to remove contaminating genomic DNA, however for applications that are very sensitive to very small amounts of DNA, residual amounts of DNA remaining can be removed using DNase treatment with RNase-free DNase I that is supplied with the kit. The ISOLATE II Biofluid RNA Kit has been designed to deliver optimal performance in RT-qPCR in conjunction with either the SensiFAST cDNA Synthesis Kit and SensiFAST Real-Time PCR Kits, or the SensiFAST One-Step Real-Time RT-PCR Kits. Additionally, the ISOLATE II Biofluid RNA Kit can be used to purify samples prior to PCR and RT-PCR amplification using the Tetro cDNA Synthesis Kit and any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase.21,900 บาท
ISOLATE II miRNA Kit, 25 preps

The ISOLATE II miRNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of miRNA and total RNA from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol, which has been reported to introduce significant bias in recovery of selected small RNAs. By combining the stringency of guanidinium-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of two silica-membrane purification columns, the ISOLATE II miRNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA (on the first column) and miRNA (on the second column) from cultured animal cells, small tissue samples, bacterial cells, plants and blood. For applications that are sensitive to very small amounts of DNA, residual amounts of DNA remaining can be removed using a convenient on-column DNase treatment with RNase-free DNase I that is supplied with the kit. The ISOLATE II miRNA Kit has been designed to deliver optimal performance with the EPIK Panel and Select Assays in miRNA expression profiling and quantification using qPCR, microarrays, small RNA library construction for small RNA-Seq, as well as single cell assays.18,200 บาท
ISOLATE II Plant DNA Kit, 50 preps

The ISOLATE II Plant DNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of genomic DNA from a wide variety of plant materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of CTAB lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Plant DNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality genomic DNA from most plant cells, particularly those rich in polysaccharides, including leaves, bark, roots and fruits as well as dung, animal-fecal, soil and compost samples. Some plant tissues do not lyse well in CTAB and so an SDS-based lysis buffer is also provided as an alternative. Residual amounts of RNA remaining can be removed using an RNase treatment during lysis with RNase A that is supplied with the kit.  The ISOLATE II Plant DNA Kit has been designed to deliver optimal performance in qPCR in tandem with the SensiFAST Real-Time PCR Kits and in end-point PCR with any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase                                     "Isolating DNA from soil samples is a big challenge because samples are full of inhibitors like polymers or low-molecular substances, which inhibit downstream applications. Therefore, it is difficult to find a kit which can deliver stable DNA. The ISOLATE II Plant DNA Kit is able to handle these kinds of samples and worked well for soil samples." Katharina Schulte, Technical College Zweibruecken, Germany15,000 บาท
ISOLATE II Genomic DNA Kit, 50 preps

The ISOLATE II Genomic DNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of genomic DNA from a wide variety of materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining Proteinase K lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Genomic DNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality genomic DNA from a variety of starting materials, such as mouse or rat tails, bacteria, yeast, dried blood spots, genomic/viral DNA from blood, hair follicles, paraffin-embedded tissue (FFPE), stool viruses (e.g. CMV), Mycobacterium tuberculosis or Legionella pneumophila in sputum or bronchoalveolar lavage, EHEC bacteria in food, bacterial DNA (e.g. Chlamydia trachomatis) from cultures, biological fluids or clinical specimens, bacterial DNA (e.g. Borrelia burgdorferi) and viral DNA (e.g. CMV) from urine, insects, dental swabs and buccal swabs. The ISOLATE II Genomic DNA Kit has been designed to deliver optimal performance in qPCR in tandem with the SensiFAST Real-Time PCR Kits and in end-point PCR alongside any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase.                   "I used the ISOLATE II Genomic DNA Kit to extract genomic DNA from mice tails for genotyping. The kit comes with very clear, user friendly instructions and provides efficient, reliable and cost effective isolation of DNA. Overall a great kit for genomic DNA extraction and downstream analysis." Wilson Wong, University of Sydney, Camperdown, Australia11,000 บาท
ISOLATE II PCR and Gel Kit, 50 preps

The ISOLATE II PCR and Gel Kit provides a simple, efficient membrane-based method for the purification of DNA from PCR reactions and from TAE and TBE agarose gels, without the need for hazardous reagents or ethanol precipitation. Six PCR products can be purified in 10 minutes using simple binding and elution steps. Concentrated PCR products ranging between 60 bp and 15 kb can be eluted, removing primers, nucleotides, enzymes, mineral oil, salts and other impurities. DNA fragments between 50 bp and 20 kb can be extracted from six agarose gel slices in about 20 minutes using a color indicator to help maintain optimal pH and identify undissolved agarose. The ISOLATE II PCR and Gel Kit has been designed to deliver optimal performance in transformations, cloning, sequencing and restriction analysis.8,000 บาท
ISOLATE II Plasmid Mini Kit, 50 preps

The ISOLATE II Plasmid Mini Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of plasmid DNA from bacterial cultures, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining SDS/alkaline lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Plasmid Mini Kit provides a fast method for the purification of high-quality plasmid DNA. Separate protocols are provided for the isolation of high-copy plasmids, the isolation of low-copy plasmid, P1 constructs and cosmid DNA from E. coli and the isolation of plasmids from gram-positive bacteria such as Bacillus, Staphylococcus, Bifidobacteria or Corynebacteria. The ISOLATE II Plasmid Mini Kit has been designed to deliver optimal performance in cloning, sequencing as well as end-point PCR alongside any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase. Additionally, the ISOLATE II Plasmid Mini Kit can be used in tandem with the SensiFAST Real-Time PCR Kits for high-performance qPCR.6,400 บาท
ISOLATE II RNA Plant Kit, 10 preps

The ISOLATE II RNA Plant Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of total RNA from a wide variety of plant materials, including leaves, bark, roots and fruits, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of guanidinium thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II RNA Plant Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA from most plant cells, including plant tissues, leaves, bark, roots and fruits. Some plant tissues such as maize endosperm and the mycelia of filamentous fungi do not lyse well in guanidinium thiocyanate and can solidify, resulting in poor yields and so guanidinium hydrochloride lysis buffer is also provided as an alternative. Residual amounts of contaminating DNA are selectively removed using a column, however for ultrasensitive applications, remaining DNA can be removed using RNase-free DNase I that is supplied with the kit.  The ISOLATE II RNA Plant Kit has been designed to deliver optimal performance in RT-qPCR in conjunction with either the SensiFAST cDNA Synthesis Kit and SensiFAST Real-Time PCR Kits, or the SensiFAST One-Step Real-Time RT-PCR Kits. Additionally, the ISOLATE II RNA Plant Kit can be used to purify samples prior to RT-PCR amplification using the Tetro cDNA Synthesis Kit and any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase.5,500 บาท
ISOLATE II RNA Mini Kit, 10 preps

The ISOLATE II RNA Mini Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of total RNA from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of guanidinium-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II RNA Mini Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA from animal and plant cells and tissues as well as cultured cells, bacterial cells, yeast, biological fluids and cell-free samples. Biological samples which are sometimes difficult to process i.e. mouse tissue (liver, brain), various tumor cell lines, Streptococcus and Actinobacillus pleuropneumoniae, will yield high-quality RNA with the ISOLATE II RNA Mini Kit. The online product manual has protocols for purifying total RNA from cultured cells, tissues, yeast, bacteria, biological liquids, paraffin embedded tissue and RNAlater® treated samples. There is also a protocol for a convenient on-column DNase treatment, using RNase-free DNase I that is supplied with the kit, for applications that are sensitive to very small amounts of DNA. The ISOLATE II RNA Mini Kit has been designed to deliver optimal performance in RT-qPCR in conjunction with either the SensiFAST cDNA Synthesis Kit and SensiFAST Real-Time PCR Kits, or the SensiFAST One-Step Real-Time RT-PCR Kits. Additionally, the ISOLATE II RNA Mini Kit can be used to purify samples for PCR and RT-PCR amplification using the Tetro cDNA Synthesis Kit and any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase.5,000 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย