ช็อปตามแบรนด์
HyperPAGE II, 25-50 lane

HyperPAGE II is a broad range prestained protein marker containing nine highly purified recombinant proteins with molecular weights ranging from 10kDa to 250kDa. The proteins are prestained with several fluorescent dyes and resolve into sharp, clearly identifiable bands for easy visualization and orientation. The green 10kDa, orange 70kDa and pink 140kDa bands serve as useful reference bands. HyperPAGE II is suitable to monitor migration efficiency in SDS-PAGE and protein transfer from gel to membrane in Western blotting, without the addition of staining dye. Prestained protein markers are suitable for determining the approximate molecular weights of proteins.   7,600 บาท
HyperLadder™ 50bp, 100 lane

HyperLadder™ 50bp is a molecular weight marker, especially designed for easy size determination of linear double-stranded DNA fragments on 2% to 3% TAE or TBE agarose gels. The 10 regularly spaced bands, ranging from 50 bp to 2000 bp, with higher intensity reference bands at 300 bp, 1000 bp and 2000 bp allow for easy identification and orientation of your band at a glance. This ready-to-use format reduces handling steps and saves time; simply transfer HyperLadder 50bp from the vial to the gel. The concentration of DNA in each of the HyperLadder 50bp bands is provided for optionally determining the approximate mass of DNA in comparably intense sample bands of similar size. The HyperLadder 50bp is also supplied with a 5x loading dye for loading of sample DNA. HyperLadder 50bp is perfect for size determination in techniques such as confirmation of PCR products as well as other downstream techniques.4,500 บาท
HyperLadder™ 25bp, 100 lane

HyperLadder™ 25bp is a molecular weight marker, especially designed for easy size determination of linear double-stranded DNA fragments on 2% to 3% TAE or TBE agarose gels or polyacrylamide gels. The 10 regularly spaced bands, ranging from 25 bp to 500 bp, with higher intensity reference bands at 100 bp and 200 bp allow for easy identification and orientation of your band at a glance. This ready-to-use format reduces handling steps and saves time; simply transfer HyperLadder 25bp from the vial to the gel. The concentration of DNA in each of the HyperLadder 25bp bands is provided for optionally determining the approximate mass of DNA in comparably intense sample bands of similar size. The HyperLadder 25bp is also supplied with a 5x loading dye for loading of sample DNA. HyperLadder 25bp is perfect for size determination in techniques that produce very short fragments such as apoptotic DNA fragmentation as well as other downstream techniques.4,000 บาท
HyperLadder™ 100bp, 100 lane

HyperLadder™ 100bp is a molecular weight marker, composed of a restriction digest plus one or more PCR products, especially designed for easy size determination of linear double-stranded DNA fragments on 1% to 2% agarose gels. The 10 regularly spaced bands, ranging from 100 bp to 1013 bp, with a doublet band at 300/311 bp and higher intensity reference bands at 1013 bp allow for easy identification and orientation of your band at a glance. This ready-to-use format reduces handling steps and saves time; simply transfer HyperLadder 100bp from the vial to the gel. The concentration of DNA in each of the HyperLadder 100bp bands is provided for optionally determining the approximate mass of DNA in comparably intense sample bands of similar size. The HyperLadder 100bp is also supplied with a 5x loading dye for loading of sample DNA. HyperLadder 100bp is perfect for size determination in techniques such as confirmation of plasmid construction and PCR products as well as other downstream techniques.3,600 บาท
EasyLadder I, 100 lane

Agarose gels are often run to check and see if a band is present or not, for example in a PCR reaction.  With 5 regularly spaced bands, ranging from 100 bp to 2000 bp, EasyLadder™ I is a molecular weight marker especially designed for fast size determination of linear double-stranded DNA fragments on 0.5% to 3% TAE or TBE agarose gels. This ready-to-use format, with a red loading dye already added to the ladder, reduces handling steps and saves time; simply transfer EasyLadder I from the vial to the gel, along with the PCR product and run at high voltage for just a few minutes (1-3 cm of a gel lane). The concentration of DNA in each of the EasyLadder I bands is provided for optionally determining the approximate mass of DNA in comparably intense sample bands of similar size. The EasyLadder I is also supplied with a 5x loading dye for the loading of sample DNA.3,300 บาท
HyperLadder™ 1kb, 100 lane

HyperLadder™ 1kb is our most popular molecular weight marker, composed of a restriction digest plus one or more PCR products, especially designed for easy size determination of linear double-stranded DNA fragments on 1% to 2% TAE or TBE agarose gels. The 14 regularly spaced, easy to remember bands, ranging from 200 bp to 10,037 bp, with higher intensity reference bands at 1000 bp and 10,037 bp and a doublet band at 1500/1517 bp allow for easy identification and orientation of your band at a glance. The ready-to-use format reduces handling steps and saves time; simply transfer HyperLadder 1kb from the vial to the gel. The approximate mass of DNA in each of the HyperLadder 1kb bands is provided for optionally determining the approximate mass of DNA in comparably intense samples of similar size. The HyperLadder 1kb is also supplied with a 5x loading dye for loading of sample DNA. With a wide size range, HyperLadder 1kb is perfect for size determination in techniques such as sequence analysis, confirmation of plasmid construction and PCR products as well as Southern blotting and other downstream techniques.2,800 บาท
HYPERLADDER 100 BP PLUS, 100 LANES2,400 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย