ช็อปตามแบรนด์
MyTaq™ Plant-PCR Kit, 250RXN

MyTaq™ Plant PCR Kit is recommended for fast, specific and direct PCR from a wide range of plant leaf samples. MyTaq Plant-PCR Kit incorporates MyTaq HS DNA Polymerase, a next-generation hot-start polymerase that delivers highly-specific PCR amplification. Furthermore, MyTaq HS has an increased affinity for template DNA, giving a high PCR product yield for most challenging templates. MyTaq HS DNA Polymerase has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases meaning it performs reliably even in the presence of PCR inhibitors. MyTaq Plant-PCR Kit includes novel buffer system that replaces the need for complicated extraction or purification steps, including freezing of plant tissues with liquid nitrogen, mechanical disruption, organic extraction or column DNA purification. The advanced formulation of MyTaq Plant-PCR Kit also allows fast cycling conditions to be used, without compromising PCR specificity and yield. MyTaq Plant-PCR Kit has been developed to tolerate the PCR inhibitors typically present in plant samples, including polyphenolics and polysaccharides, thereby delivering significantly improved assay sensitivity and reproducibility. MyTaq Plant-PCR Kit increases amplification success rates from different plant types and its speed and high specificity makes it ideal for high-throughput genotyping assays. Bioline R&D has obtained successful results when using the MyTaq Plant-PCR Kit to conduct direct PCR from a very broad range of species. These include tomato, rice, sugarcane, maize, potato, soya, wheat, barley, cashew, oak, dwarf umbrella tree, Australian laurel, red-fruit saw-sedge, blueberry lily, she-oaks, coastal rosemary, burrawang, eucalyptus/gum tree, seaweed/crayweed, coastal banksia, bottle brush and honey gem. For more information, please inquire. As part of our test and review campaign, many of our customers have shared their positive experiences of the MyTaq Plant-PCR Kit. Our customers have also reported success for direct PCR from wheat, rosemary, cotton, tobacco, citrus, kangkong, mousear cress (Arabidopsis), cranberry, primrose, blueberry, American bellflower and several grass and fungus species.19,500 บาท
MyTaq™ Extract-PCR Kit, 100RXN

Many DNA extraction methods can be laborious and time consuming or involve the use of hazardous chemicals. MyTaq™ Extract-PCR Kit offers a rapid, easy and safer alternative for the extraction and amplification of DNA from a variety of tissue types. MyTaq Extract-PCR Kit is particularly suited to solid tissues such as mouse tail or mouse ear. The DNA extractions are performed in a single-tube, without the need for multiple washing steps, greatly reducing the risk of sample loss and contamination. The extracted DNA is amplified in a proprietary buffer system using MyTaq HS Red Mix, the latest generation of very high-performance polymerase unique to Bioline. To further reduce non-specific amplification, MyTaq HS uses antibody hot-start technology. The advanced formulation of MyTaq HS Red Mix allows fast cycling conditions to be used, greatly reducing the reaction time without compromising PCR specificity or yield. The rapid MyTaq Extract-PCR Kit maximizes sensitivity while minimizing contamination risks to deliver improved success rates in applications such as mouse DNA characterization. The single tube lysis protocol and MyTaq HS Red Mix maximize sensitivity, while minimizing contamination risks and significantly reduce reaction times as well as delivering improved success rates in protocols such as mouse DNA characterization                                                                                                                                                     "We tested the MyTaq Extract-PCR Kit for genotyping mice. The extraction was fast, easy to handle and the PCR reactions worked very well. We used the Taq also for performing multiplex PCR and we obtained better results than with our conventional method." Michael Mitterer, MPI of Immunobiology and Epigenetics, Freiburg5,200 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย