ช็อปตามแบรนด์
TRIsure, 100 ml

TRIsure provides a simple, efficient method for the sequential isolation of total RNA, genomic DNA and proteins from a wide variety of starting materials. By combining thiocyanate compounds with phenol, TRIsure facilitates disruption of cells during homogenization and effectively inhibits DNase and RNase activity. After homogenizing the sample with TRIsure, chloroform is added and the homogenate is allowed to separate into three phases: a clear aqueous phase (upper) containing the RNA, a green colored organic phase (lower) and an interphase, containing the DNA and proteins. The RNA is extracted from the aqueous phase by isopropyl alcohol precipitation, DNA is precipitated from the organic layer with ethanol and the proteins are precipitated from the phenol-ethanol supernatant by isopropyl alcohol precipitation. The precipitated RNA, DNA, or protein is washed to remove impurities and then resuspended for use in downstream applications. TRIsure allows for highly reliable integrative analysis of the transcriptome, genome and proteome, since the RNA, DNA and proteins are derived from the same sample and the same cell population. The simplicity of the TRIsure method allows simultaneous processing of a large number of samples and can be used in a wide variety of downstream applications including expression profiling, epigenetics, genotyping, transgenic analysis and cell line characterization.7,000 บาท
IPTG, 5 g

Product Highlights Induces E.coli lac operon activity - suitable for cloning and protein expression procedures Dioxane free - does not disrupt normal cell function >99.6% purity - confirmed by HPLC Convenient - available as powder and stabilized stock solution Product Description Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside (IPTG) is a chemical analogue of galactose, which cannot be hydrolyzed by the enzyme ß--Galactosidase. Hence, it induces the E. coli lac operon activity by binding and inhibiting the lac repressor without being degraded. Genes controlled by the lac or tac promotor/operator sequences are expressed to high levels in the presence of IPTG. IPTG is part of the Bioline Essentials range of products, which includes agaroses, buffers, PCR water and enhancers, antibiotic solutions, cloning reagents and protein digestion reagents.7,000 บาท
Proteinase K (Powder), 100mg

Proteinase K is a highly active serine protease (MW 28,500 Da) isolated from the fungus Tritirachium album. The enzyme exhibits broad cleavage specificity on native and denatured proteins and is widely used in the purification of native RNA and DNA from tissues or cell lines. Because the solution is tested for the absence of RNases and DNases, it is ideal for isolating PCR and RT-PCR templates. The activity of Proteinase K is increased in the presence of denaturants such as SDS (1%) and elevated temperature (50-60°C). The recommended working concentration is 50-100 μg/mL for protein removal and enzyme inactivation and up to 2 mg/mL for tissue treatment. Proteinase K products are free of detectable DNase and RNase.6,600 บาท
X-GAL, 1 g

Product Highlights Perfect for cloning - gives an intense blue precipitate upon hydrolysis by β-galactosidase Extremely pure - confirmed by HPLC Product Description 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galactopyranoside (X-GAL) is a chromogenic substrate for ß-Galactosidase that forms an intense blue precipitate.It can be used in molecular biology to detect the gal gene product, and also in microbiology where it is used to detect micro-organisms which have ß-Galactosidase activity (usually coliforms). It can be combined with the R-substrates to differentiate between two species of organisms on the same plate. X-GAL is soluble in N, N-dimethylformamide. X-GAL is part of the Bioline Essentials range of products, which includes agaroses, buffers, PCR water and enhancers, antibiotic solutions, cloning reagents and protein digestion reagents.6,400 บาท
Agarose, Molecular Grade, 100 g

Product Highlights Excellent clarity - enhances visualization, even at high concentrations Strong gels at low concentration - better handling, less breakage DNase/RNase-free - for all nucleic acid separation Product Description Extremely pure, high molecular biology grade Agarose from Bioline has no detectable DNase or RNase activity and forms strong gels with low backgrounds. Due to its low EEO, DNA will have a high electrophoretic mobility.6,000 บาท
Oligo (dT) 18, 27μg

Product Highlights Long oligonucleotide -more thermostable Reverse Transcriptases perform better with longer primers Binds only to mRNA -can be used for cDNA synthesis with total RNA Product Description Oligo (dT)18 Primer is suitable for use as a primer for first strand cDNA synthesis with a reverse transcriptase. The primer hybridizes to the poly-adenylated tail found on the 3´ end of most eukaryotic mRNAs. Oligo (dT)18 ensures that the 3´ end of mRNAs are represented. Primer sequence: 5´-d (TTT TTT TTT TTT TTT TTT)-3´ A mixture of random hexamer primers and oligo(dT) may improve the sensitivity of cDNA synthesis.5,500 บาท
dNTP SET, 100 mM (KIT)

The ready-to-use molecular grade dNTP Sets consist of four separate 100 mM solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP respectively. Product Highlights High quality - >99% purity determined by HPLC, ideal for use in PCR reactions Long shelf-life - no need for aliquoting Convenient formats - available in various concentrations, offering ease of use Enzyme free - DNase, RNase and Nickase free Flexible sizes - custom, bulk and OEM sizes available Applications DNA amplification (standard, long-range, multiplex and high-fidelity PCR) DNA labeling RT-PCR qPCR Genotyping cDNA synthesis DNA sequencing4,200 บาท
Random Hexamer Primer, 25μg

Product Highlights Mixture of oligonucleotides -for RNA missing a polyA tail such as bacterial RNA Binds randomly -for RNA with strong secondary structure Product Description Random Hexamer Primers consist of a mixture of oligonucleotides representing all possible hexamer sequences. Random Hexamer Primers are commonly used for priming single-stranded DNA or RNA for extension by DNA polymerases or reverse transcriptases. During cDNA generation, random priming gives random coverage to all regions of the RNA to generate a cDNA pool containing various lengths of cDNA. Random priming is incapable of distinguishing between mRNA and other RNA species present in the reaction. Primer Sequence: 5´ – d (NNNNNN) –3´ N = G, A, T or C A mixture of random hexamer primers and oligo(dT) may improve the sensitivity of cDNA synthesis.3,200 บาท
RiboSafe RNase Inhibitor, 2500 Units

RiboSafe RNase Inhibitor is a recombinant protein which completely inhibits a broad spectrum of eukaryotic RNases, including RNases A, B and C. Product Highlights Efficient – effectively inhibits a broad spectrum of eukaryotic RNases, including RNases A, B and C High-quality - certified free of contaminating DNases, RNases, Phosphatases and Nickases for improved sample security Robust – active up to 55 oC across a wide pH range and DTT concentrations, ideal for use most downstream applications Flexible – compatible with all common reverse transcriptases, bacterial polymerases and thermostable polymerases Product Description RiboSafe RNase Inhibitor is a recombinant protein which completely inhibits a broad spectrum of eukaryotic RNases, including RNases A, B and C. Furthermore, RiboSafe shows no inhibition of polymerase or reverse transcriptase activity and so can be used for cDNA synthesis and in one-step RT-PCR reactions. RiboSafe RNase Inhibitor is tested for activity, SDS-PAGE purity and the absence of endonucleases, nickases and exonucleases and functions robustly at a variety of temperatures and pH and in the presence or absence of DTT, allowing flexibility in designing experiments in highly-sensitive techniques such as single-cell RT-PCR, in vitro RNA synthesis and in vitro translation.3,000 บาท
dNTP Mix, 40mM Final Conc., 20μmol, (1 x 500μl)

Highly quality dNTPs are a vital requirement for successful PCR, as the presence of contaminating impurities will result in a decrease in amplification sensitivity and product yield. Bioline ultra-pure dNTPs undergo highly stringent purification steps to give a greater than 99% purity and are tested or the absence of DNase, RNase, Protease, Nickase activity. They are then quality controlled& in a variety of applications, ensuring that they are highly suitable for the most sensitive of PCR techniques. All Bioline dNTP Mixes are supplied as an equimolar solution of ultra-pure dATP, dCTP, dGTP and dTTP as lithium salts. Lithium salts have greater resistance to repeated freezing and thawing cycles than sodium salts and remain sterile due to the bacteriostatic activity of lithium towards various microorganisms, giving greater reliability and an extended shelf life. As an ISO 13485 certified primary manufacturer of nucleotides, if your requirements for nucleotides are beyond the scope of our standard product range, Bioline can also offer custom, bulk and OEM services (custom@bioline.com).1,900 บาท
dNTP Mix, 10mM Final Conc., 10μmol, (1 ml vol.)

Highly quality dNTPs are a vital requirement for successful PCR, as the presence of contaminating impurities will result in a decrease in amplification sensitivity and product yield. Bioline ultra-pure dNTPs undergo highly stringent purification steps to give a greater than 99% purity and are tested or the absence of DNase, RNase, Protease, Nickase activity. They are then quality controlled& in a variety of applications, ensuring that they are highly suitable for the most sensitive of PCR techniques. All Bioline dNTP Mixes are supplied as an equimolar solution of ultra-pure dATP, dCTP, dGTP and dTTP as lithium salts. Lithium salts have greater resistance to repeated freezing and thawing cycles than sodium salts and remain sterile due to the bacteriostatic activity of lithium towards various microorganisms, giving greater reliability and an extended shelf life. As an ISO 13485 certified primary manufacturer of nucleotides, if your requirements for nucleotides are beyond the scope of our standard product range, Bioline can also offer custom, bulk and OEM services (custom@bioline.com).1,800 บาท
Crystal DNA Loading Buffer Blue, 5x (2x1ml)

Product Highlights Ready-to-use - no need to add dye Dye visible in gel - allow users to monitor DNA migration Guaranteed batch-to-batch reproducibility - provides consistent results Product Description DNA Loading Buffer Blue is one of a range of Bioline Colored DNA Loading Buffers (fig. 1). The ready-to-use solution is premixed with bromophenol blue that migrate at different rates depending on the dye (fig.1 Lane 3) and the concentration of the agarose gel (see Dye Migration Table). This allow you to monitor DNA migration and therefore increase the versatility of your DNA analysis.1,700 บาท
MgCl2 Solution

MgCl2 solution is a ready-to-use solution for use with DNA polymerases in PCR reactions. The buffer comes in a convenient concentration of 50mM MgCl2. Simply use 1μl in a 50μl reaction for a final Mg2+concentration of 1mM. PCR optimization for enhanced amplification and yield1,600 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย