ช็อปตามแบรนด์
ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit, 50 preps

The ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit provides a simple, efficient column-based method for the sequential isolation of total RNA, genomic DNA and proteins from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of guanidine-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of three silica-membrane purification columns, the ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA, genomic DNA and proteins from a single sample of cultured cells, mammalian tissue, biofluids (including saliva, urine, semen and blood), bacteria, yeast, fungi or plants. For applications that are sensitive to very small amounts of DNA, residual amounts of DNA remaining can be removed using a convenient on-column DNase treatment with RNase-free DNase I that is supplied with the kit.  The ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit allows for highly reliable integrative analysis of the transcriptome, genome and proteome, since the RNA, DNA and proteins are derived from the same sample and the same cell population. The purified nucleic acids and proteins are of the highest purity and integrity and the ISOLATE II RNA/DNA/Protein Kit has been designed to deliver optimal performance in a wide variety of downstream applications including miRNA profiling using the EPIK Panel and Select Assays, novel biomarker discovery, siRNA gene silencing studies, gene expression profiling, as well as epigenetics, genotyping, transgenic analysis and cell line characterization.53,700 บาท
ISOLATE II Biofluids RNA Kit, 50 preps

The ISOLATE II Biofluid RNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of total RNA from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of guanidinium-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Biofluid RNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA from Biofluids including blood, serum, plasma, urine, saliva and cerebrospinal fluid. A genomic DNA removal column is used to remove contaminating genomic DNA, however for applications that are very sensitive to very small amounts of DNA, residual amounts of DNA remaining can be removed using DNase treatment with RNase-free DNase I that is supplied with the kit. The ISOLATE II Biofluid RNA Kit has been designed to deliver optimal performance in RT-qPCR in conjunction with either the SensiFAST cDNA Synthesis Kit and SensiFAST Real-Time PCR Kits, or the SensiFAST One-Step Real-Time RT-PCR Kits. Additionally, the ISOLATE II Biofluid RNA Kit can be used to purify samples prior to PCR and RT-PCR amplification using the Tetro cDNA Synthesis Kit and any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase.21,900 บาท
MyTaq™ Plant-PCR Kit, 250RXN

MyTaq™ Plant PCR Kit is recommended for fast, specific and direct PCR from a wide range of plant leaf samples. MyTaq Plant-PCR Kit incorporates MyTaq HS DNA Polymerase, a next-generation hot-start polymerase that delivers highly-specific PCR amplification. Furthermore, MyTaq HS has an increased affinity for template DNA, giving a high PCR product yield for most challenging templates. MyTaq HS DNA Polymerase has been developed to give more robust amplification than other commonly-used polymerases meaning it performs reliably even in the presence of PCR inhibitors. MyTaq Plant-PCR Kit includes novel buffer system that replaces the need for complicated extraction or purification steps, including freezing of plant tissues with liquid nitrogen, mechanical disruption, organic extraction or column DNA purification. The advanced formulation of MyTaq Plant-PCR Kit also allows fast cycling conditions to be used, without compromising PCR specificity and yield. MyTaq Plant-PCR Kit has been developed to tolerate the PCR inhibitors typically present in plant samples, including polyphenolics and polysaccharides, thereby delivering significantly improved assay sensitivity and reproducibility. MyTaq Plant-PCR Kit increases amplification success rates from different plant types and its speed and high specificity makes it ideal for high-throughput genotyping assays. Bioline R&D has obtained successful results when using the MyTaq Plant-PCR Kit to conduct direct PCR from a very broad range of species. These include tomato, rice, sugarcane, maize, potato, soya, wheat, barley, cashew, oak, dwarf umbrella tree, Australian laurel, red-fruit saw-sedge, blueberry lily, she-oaks, coastal rosemary, burrawang, eucalyptus/gum tree, seaweed/crayweed, coastal banksia, bottle brush and honey gem. For more information, please inquire. As part of our test and review campaign, many of our customers have shared their positive experiences of the MyTaq Plant-PCR Kit. Our customers have also reported success for direct PCR from wheat, rosemary, cotton, tobacco, citrus, kangkong, mousear cress (Arabidopsis), cranberry, primrose, blueberry, American bellflower and several grass and fungus species.19,500 บาท
ISOLATE II miRNA Kit, 25 preps

The ISOLATE II miRNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of miRNA and total RNA from a wide variety of starting materials, without the need for hazardous reagents such as phenol, which has been reported to introduce significant bias in recovery of selected small RNAs. By combining the stringency of guanidinium-thiocyanate lysis with the speed and ease-of-use of two silica-membrane purification columns, the ISOLATE II miRNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality total RNA (on the first column) and miRNA (on the second column) from cultured animal cells, small tissue samples, bacterial cells, plants and blood. For applications that are sensitive to very small amounts of DNA, residual amounts of DNA remaining can be removed using a convenient on-column DNase treatment with RNase-free DNase I that is supplied with the kit. The ISOLATE II miRNA Kit has been designed to deliver optimal performance with the EPIK Panel and Select Assays in miRNA expression profiling and quantification using qPCR, microarrays, small RNA library construction for small RNA-Seq, as well as single cell assays.18,200 บาท
SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix, 2x (for samples), 5 ML (KIT)

The SensiFAST™ Lyo-ready No-ROX Mix is a glycerol-free qPCR mix that has been developed for fast, highly reproducible real-time PCR and has been validated on all commonly-used real-time instruments that do not require the passive reference dye ROX. A combination of the latest advances in buffer chemistry, PCR enhancers and lyo-excipients, together with an antibody-mediated hot-start DNA polymerase, ensures that the SensiFAST Lyo-ready No-ROX Mix produces reliable assay results under fast thermal cycling conditions and when multiplexing of high- and low-copy targets. SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix together with assay-specific primers and probes can be lyophilized to produce ambient temperature stable qPCR master mixes. Millisecond rehydration times make SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix ideal for automated, high throughput systems.18,000 บาท
ISOLATE II Plant DNA Kit, 50 preps

The ISOLATE II Plant DNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of genomic DNA from a wide variety of plant materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining the stringency of CTAB lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Plant DNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality genomic DNA from most plant cells, particularly those rich in polysaccharides, including leaves, bark, roots and fruits as well as dung, animal-fecal, soil and compost samples. Some plant tissues do not lyse well in CTAB and so an SDS-based lysis buffer is also provided as an alternative. Residual amounts of RNA remaining can be removed using an RNase treatment during lysis with RNase A that is supplied with the kit.  The ISOLATE II Plant DNA Kit has been designed to deliver optimal performance in qPCR in tandem with the SensiFAST Real-Time PCR Kits and in end-point PCR with any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase                                     "Isolating DNA from soil samples is a big challenge because samples are full of inhibitors like polymers or low-molecular substances, which inhibit downstream applications. Therefore, it is difficult to find a kit which can deliver stable DNA. The ISOLATE II Plant DNA Kit is able to handle these kinds of samples and worked well for soil samples." Katharina Schulte, Technical College Zweibruecken, Germany15,000 บาท
Tetro cDNA Synthesis Kit, 100RXN

The Tetro cDNA Synthesis Kit contains our highly sensitive MMLV reverse transcriptase, oligo (dT)18 and random hexamer primers and all the necessary components to generate high quality cDNA from RNA templates (fig. 1). The first-strand cDNA generated is ideal for PCR (fig. 2) and can be used in a variety of other applications, such as analyses of cellular RNAs, characterization of RNA splice variants and the generation and cloning of cDNA.  The Tetro cDNA Synthesis Kit is optimized for RT reactions over a wide range of total RNA concentrations (10 pg-2 μg), such that long and low-abundance cDNAs can be detected by amplification after cDNA synthesis. The kit contains oligo (dT)18 and random hexamer primers. The kit components are fully optimized to generate maximum yields of full-length cDNA.13,500 บาท
SensiFAST cDNA Synthesis Kit, 50RXN

To complement the SensiFAST™ Probe and SYBR® kits, Bioline has developed the SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit to provide a rapid and sensitive method for first-strand cDNA synthesis. The SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit displays excellent linearity across a wide range of starting material, revealing the same relative representation in cDNA templates, regardless of gene abundance, making it excellent for use in real-time PCR studies. A novel, highly-pure reverse transcriptase and new TransAmp™ buffer system delivers highly-efficient synthesis of cDNA, enhanced reproducibility and data accuracy. These features make the SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit ideal for working with limited samples, such as laser-micro dissected samples and tissue biopsies. The TransAmp Buffer also employs a unique blend of random hexamer primers and anchored oligo dT to ensure unbiased 3’ and 5’ coverage and reverse transcription of all regions. Additionally, the SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit can be used with SensiFAST™ Probe and SYBR® Kits for fast real-time RT-PCR without compromising quality, with real-time results in less than an hour.  "Our Institute consisting of more than 60 active researchers has a longstanding interest in understanding changes to the transcriptional landscape of prostate cancer. Reproducibility, sensitivity and cost-effectiveness are critical parameters in selecting our day-to-day cDNA synthesis kit. This combined with its convenient two reagent system continues to make the SensiFast cDNA synthesis kit stand out from its competitors and our preference for almost two years." Martin Sadowski, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia11,000 บาท
ISOLATE II Genomic DNA Kit, 50 preps

The ISOLATE II Genomic DNA Kit provides a simple, efficient column-based method for the isolation of genomic DNA from a wide variety of materials, without the need for hazardous reagents such as phenol. By combining Proteinase K lysis with the speed and ease-of-use of silica-membrane purification, the ISOLATE II Genomic DNA Kit provides a fast method for the purification of high-quality genomic DNA from a variety of starting materials, such as mouse or rat tails, bacteria, yeast, dried blood spots, genomic/viral DNA from blood, hair follicles, paraffin-embedded tissue (FFPE), stool viruses (e.g. CMV), Mycobacterium tuberculosis or Legionella pneumophila in sputum or bronchoalveolar lavage, EHEC bacteria in food, bacterial DNA (e.g. Chlamydia trachomatis) from cultures, biological fluids or clinical specimens, bacterial DNA (e.g. Borrelia burgdorferi) and viral DNA (e.g. CMV) from urine, insects, dental swabs and buccal swabs. The ISOLATE II Genomic DNA Kit has been designed to deliver optimal performance in qPCR in tandem with the SensiFAST Real-Time PCR Kits and in end-point PCR alongside any enzyme from the Bioline PCR portfolio, including MyTaq DNA Polymerase.                   "I used the ISOLATE II Genomic DNA Kit to extract genomic DNA from mice tails for genotyping. The kit comes with very clear, user friendly instructions and provides efficient, reliable and cost effective isolation of DNA. Overall a great kit for genomic DNA extraction and downstream analysis." Wilson Wong, University of Sydney, Camperdown, Australia11,000 บาท
ImmoMix, 2x, 500RXN

ImmoMix™ is a complete ready-to-use high yield (fig. 1), heat-activated 2x reaction-mix, which simply requires the user to add water, template and primers, and then pre-heat to 95°C for 10 minutes to successfully carry out PCR assays. The 10 minute activation step eliminates the presence of non-specifics such as primer-dimers and mis-primed products, since the enzyme is inactive at initial low temperatures. ImmoMix is based on IMMOLASE™ DNA Polymerase, which leaves an ´A´ overhang, and has been optimized for a wide variety of templates. Additional MgCl2 solution is included should any fine adjustments be required. ImmoMix reduces the time needed to set up reactions, thereby reducing the risk of contamination. Greater reproducibility is ensured by reducing the number of pipetting steps that can lead to pipetting errors.10,900 บาท
SensiFAST SYBR Lo-ROX One-Step Kit, 100RXN

Product Highlights Sensitive – optimized buffer formulation delivers reliable quantification from even very low copy number RNA targets Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Robust – reliable detection of RNA targets from a broad range of sample types Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 40 minutes                                                           The SensiFAST SYBR® Lo-ROX One-Step Kit has been optimized for fast, efficient, unbiased cDNA synthesis and subsequent highly-sensitive, reproducible real-time PCR detection in a single tube. An antibody-mediated hot-start DNA polymerase promotes rapid activation and supports highly-specific amplification, which in turn improves assay sensitivity and dynamic range. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers confer superior assay performance under fast thermal cycling conditions. The inclusion of separate RiboSafe Inhibitor ensures accuracy by protecting RNA targets from RNase degradation. The SensiFAST SYBR® Lo-ROX One-Step Kit has been validated on all commonly-used real-time instruments that require a low concentration of the passive reference dye ROX.8,000 บาท
ISOLATE II PCR and Gel Kit, 50 preps

The ISOLATE II PCR and Gel Kit provides a simple, efficient membrane-based method for the purification of DNA from PCR reactions and from TAE and TBE agarose gels, without the need for hazardous reagents or ethanol precipitation. Six PCR products can be purified in 10 minutes using simple binding and elution steps. Concentrated PCR products ranging between 60 bp and 15 kb can be eluted, removing primers, nucleotides, enzymes, mineral oil, salts and other impurities. DNA fragments between 50 bp and 20 kb can be extracted from six agarose gel slices in about 20 minutes using a color indicator to help maintain optimal pH and identify undissolved agarose. The ISOLATE II PCR and Gel Kit has been designed to deliver optimal performance in transformations, cloning, sequencing and restriction analysis.8,000 บาท
SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit, 500RXN

Product Highlights Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Sensitive – reliable quantification of low abundance targets and scarce samples Robust – reliable, accurate detection of DNA and RNA targets from a broad range of sample types Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 30 minutes Product Description The SensiFAST™ SYBR Hi-ROX Kit has been developed for fast, highly accurate real-time PCR and has been validated on all commonly-used real-time instruments that require a high concentration of the passive reference dye ROX. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers ensures that the SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit produces reliable assay results under fast thermal cycling conditions.  An antibody-mediated hot-start DNA polymerase system promotes highly-specific amplification, in turn improving assay sensitivity and dynamic range.  The SensiFAST SYBR® Hi-ROX Kit has been optimized to deliver optimal performance in tandem with the SensiFAST cDNA Synthesis Kit, which offers fast, unbiased cDNA synthesis, without compromising cDNA yield or coverage.7,700 บาท
SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit, 500RXN

Product Highlights Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Sensitive – reliable quantification of low abundance targets and scarce samples Robust – reliable, accurate detection of DNA and RNA targets from a broad range of sample types Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 30 minutes Product Description The SensiFAST™ SYBR Lo-ROX Kit has been developed for fast, highly accurate real-time PCR and has been validated on all commonly-used real-time instruments that require a low concentration of the passive reference dye ROX. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers ensures that the SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit produces reliable assay results under fast thermal cycling conditions.  An antibody-mediated hot-start DNA polymerase system promotes highly-specific amplification, in turn improving assay sensitivity and dynamic range.  The SensiFAST SYBR® Lo-ROX Kit has been optimized to deliver optimal performance in tandem with the SensiFAST cDNA Synthesis Kit, which offers fast, unbiased cDNA synthesis, without compromising cDNA yield or coverage.7,700 บาท
SensiFAST SYBR No-ROX Kit, 500RXN

Product Highlights Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Sensitive – reliable quantification of low abundance targets and scarce samples Robust – reliable, accurate detection of DNA and RNA targets from a broad range of sample types Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 30 minutes Product Description The SensiFAST™ SYBR No-ROX Kit has been developed for fast, highly accurate real-time PCR and has been validated on all commonly-used real-time instruments that do not require the passive reference dye ROX. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers ensures that the SensiFAST SYBR No-ROX Kit produces reliable assay results under fast thermal cycling conditions.  An antibody-mediated hot-start DNA polymerase system promotes highly-specific amplification, in turn improving assay sensitivity and dynamic range.  The SensiFAST SYBR® No-ROX Kit has been optimized to deliver optimal performance in tandem with the SensiFAST cDNA Synthesis Kit, which offers fast, unbiased cDNA synthesis, without compromising cDNA yield or coverage.7,700 บาท
SensiFAST Probe Lo-ROX Kit, 500RXN

Outstanding assay reproducibility, sensitivity and robustness from both DNA and RNA templates, under fast thermal cycling conditions. Product Highlights Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Robust – reliable, accurate detection of DNA and RNA targets from a broad range of sample types Sensitive – reliable quantification of low abundance targets and scarce samples Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 30 minutes Efficient – excellent performance in multiplex assays Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Product Description The SensiFAST™ Probe Lo-ROX Kit has been developed for fast, highly reproducible real-time PCR and has been validated on all commonly-used real-time instruments that require a low concentration of the passive reference dye ROX. SensiFAST Probe has been formulated for use with dual-labelled probes, including TaqMan®, Scorpions® and molecular beacon probes. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers, together with an antibody-mediated hot-start DNA polymerase, ensures that the SensiFAST Probe Kit produces reliable assay results under fast thermal cycling conditions. Furthermore, SensiFAST Probe has been optimized to deliver excellent results in multiplex assays. The SensiFAST Probe Lo-ROX Kit has been optimized to deliver optimal performance in tandem with the SensiFAST cDNA Synthesis Kit, which offers fast, unbiased cDNA synthesis, without compromising cDNA yield or coverage.7,700 บาท
SensiFAST Probe No-ROX Kit, 500RXN

Product Highlights Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Robust – reliable, accurate detection of DNA and RNA targets from a broad range of sample types Sensitive – reliable quantification of low abundance targets and scarce samples Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 30 minutes Efficient – excellent performance in multiplex assays Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Product Description The SensiFAST™ Probe No-ROX Kit has been developed for fast, highly reproducible real-time PCR and has been validated on all commonly-used real-time instruments that do not require the passive reference dye ROX. SensiFAST Probe has been formulated for use with dual-labelled probes, including TaqMan®, Scorpions® and molecular beacon probes. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers, together with an antibody-mediated hot-start DNA polymerase, ensures that the SensiFAST Probe Kit produces reliable assay results under fast thermal cycling conditions. Furthermore, SensiFAST Probe has been optimized to deliver excellent results in multiplex assays. The SensiFAST Probe No-ROX Kit has been optimized to deliver optimal performance in tandem with the SensiFAST cDNA Synthesis Kit, which offers fast, unbiased cDNA synthesis, without compromising cDNA yield or coverage.7,700 บาท
HyperPAGE II, 25-50 lane

HyperPAGE II is a broad range prestained protein marker containing nine highly purified recombinant proteins with molecular weights ranging from 10kDa to 250kDa. The proteins are prestained with several fluorescent dyes and resolve into sharp, clearly identifiable bands for easy visualization and orientation. The green 10kDa, orange 70kDa and pink 140kDa bands serve as useful reference bands. HyperPAGE II is suitable to monitor migration efficiency in SDS-PAGE and protein transfer from gel to membrane in Western blotting, without the addition of staining dye. Prestained protein markers are suitable for determining the approximate molecular weights of proteins.   7,600 บาท
SensiFAST SYBR No-ROX One-Step Kit , 100RXN

Product Highlights Sensitive – optimized buffer formulation delivers reliable quantification from even very low copy number RNA targets Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Robust – reliable detection of RNA targets from a broad range of sample types Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 40 minutes                                                         The SensiFAST™ SYBR® No-ROX One-Step Kit has been optimized for fast, efficient, unbiased cDNA synthesis and subsequent highly-sensitive, reproducible real-time PCR detection in a single tube. An antibody-mediated hot-start DNA polymerase promotes rapid activation and supports highly-specific amplification, which in turn improves assay sensitivity and dynamic range. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers confer superior assay performance under fast thermal cycling conditions. The inclusion of separate RiboSafe Inhibitor ensures accuracy by protecting RNA targets from RNase degradation. The SensiFAST SYBR® No-ROX One-Step Kit has been validated on all commonly-used real-time instruments that do not require the passive reference dye ROX.7,300 บาท
SensiFAST SYBR HI-ROX One-Step Kit , 100RXN

Product Highlights Sensitive – optimized buffer formulation delivers reliable quantification from even very low copy number RNA targets Reproducible – consistent results between technical replicates for increased confidence in results Specific – antibody-mediated hot-start DNA polymerase minimizes non-specific amplification for improved assay sensitivity and reliability Robust – reliable detection of RNA targets from a broad range of sample types Fast – delivers reproducible, accurate assay results in as little as 40 minutes                                                         The SensiFAST™ SYBR® Hi-ROX One-Step Kit has been optimized for fast, efficient, unbiased cDNA synthesis and subsequent highly-sensitive, reproducible real-time PCR detection in a single tube.  An antibody-mediated hot-start DNA polymerase promotes rapid activation and supports highly-specific amplification, which in turn improves assay sensitivity and dynamic range. A combination of the latest advances in buffer chemistry and PCR enhancers confer superior assay performance under fast thermal cycling conditions. The inclusion of separate RiboSafe Inhibitor ensures accuracy by protecting RNA targets from RNase degradation.  The SensiFAST SYBR® Hi-ROX One-Step Kit has been validated on all commonly-used real-time instruments that require a high concentration of the passive reference dye ROX. 7,300 บาท
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย