ช็อปตามแบรนด์
#18 SILICONE TUBING (EACH)

Lead Fluid silicone tubing adopts imported silicone rubber material and platinum-cured process. The tubing has characteristics such as non-toxic, biological inert and UV resistance, ozone resistance, heat resistance, high transparency, strong resilience, resistance to compression, etc. It is the optimal material of tubing and can be widely used in scientific research and production areas such as GMP pharmacy, biotechnology, molecular biology, fine chemistry, environmental protection and food processing. Excellent durability and aging resistance; outstanding physical and mechanical properties; weak performance in acid and solvent resistance. High anti-break intensity; good transparency; excellent physical and biologic inertia. Water pressure resistance:4-8bar

6,500 บาท
9,500 บาท -32%
#25 SILICONE TUBING (EACH)

Lead Fluid silicone tubing adopts imported silicone rubber material and platinum-cured process. The tubing has characteristics such as non-toxic, biological inert and UV resistance, ozone resistance, heat resistance, high transparency, strong resilience, resistance to compression, etc. It is the optimal material of tubing and can be widely used in scientific research and production areas such as GMP pharmacy, biotechnology, molecular biology, fine chemistry, environmental protection and food processing. Excellent durability and aging resistance; outstanding physical and mechanical properties; weak performance in acid and solvent resistance. High anti-break intensity; good transparency; excellent physical and biologic inertia. Water pressure resistance:4-8bar

2,400 บาท
3,500 บาท -31%
#16 SILICONE TUBING (EACH)

Lead Fluid silicone tubing adopts imported silicone rubber material and platinum-cured process. The tubing has characteristics such as non-toxic, biological inert and UV resistance, ozone resistance, heat resistance, high transparency, strong resilience, resistance to compression, etc. It is the optimal material of tubing and can be widely used in scientific research and production areas such as GMP pharmacy, biotechnology, molecular biology, fine chemistry, environmental protection and food processing. Excellent durability and aging resistance; outstanding physical and mechanical properties; weak performance in acid and solvent resistance. High anti-break intensity; good transparency; excellent physical and biologic inertia. Water pressure resistance:4-8bar

1,700 บาท
2,500 บาท -32%
#19 SILICONE TUBING (EACH)

Lead Fluid silicone tubing adopts imported silicone rubber material and platinum-cured process. The tubing has characteristics such as non-toxic, biological inert and UV resistance, ozone resistance, heat resistance, high transparency, strong resilience, resistance to compression, etc. It is the optimal material of tubing and can be widely used in scientific research and production areas such as GMP pharmacy, biotechnology, molecular biology, fine chemistry, environmental protection and food processing. Excellent durability and aging resistance; outstanding physical and mechanical properties; weak performance in acid and solvent resistance. High anti-break intensity; good transparency; excellent physical and biologic inertia. Water pressure resistance:4-8bar

1,700 บาท
2,500 บาท -32%
INTELLIIGENT DISPENSING PERISTALTIC PUMP (EACH)

BT600F Intelligent dispensing peristaltic pump flow range:0.006-2900ml/min.The pump adopts color LCD touch screen with intuitive and clear displaying interface, easy to operate. Mainly used for accurate measurement and distribution of fluid. If need high accuracy when dispensing, volume dispensing mode is available; if need high producing efficiency, time dispensing mode is more convenient; if want to separate fluid to number of equal parts, copy dispensing mode would be best. When working on flow mode, it is as same as intelligent flow peristaltic pump. The pump adopts intelligent temperature-control technology to reduce working noise. RS485 interface, as adopting the MODBUS communication protocol, the pump is easier to be connected with other equipments, such as computer, human machine interface and PLC.60,000 บาท
INTELLIGENT DISPENSING PERISTALTIC PUMP (EACH)

BT100F Intelligent dispensing peristaltic pump flow range: 0.00011-720ml/min. It adopts color LCD touch screen with intuitive and clear displaying interface, easy to operate. Mainly used for accurate measurement and distribution of fluid. If need high accuracy when dispensing, volume dispensing mode is available; if need high producing efficiency, time dispensing mode is more convenient; if want to separate fluid to number of equal parts, copy dispensing mode would be best. When working on flow mode, it is as same as intelligent flow peristaltic pump. The pump adopts intelligent temperature-control technology to reduce working noise. RS485 interface, as adopting the MODBUS communication protocol, the pump is easier to be connected with other equipments, such as computer, human machine interface and PLC. เป็นเครื่องดูดจ่ายของเหลวโดยใช้หลักการรีดสายยาง และสามารถกำหนดปริมาตรของเหลวที่ต้องการดูดจ่ายได้46,000 บาท
BASIC SPEED-VARIABLE PERISTALTIC PUMP (EACH)

BT601S Basic Speed –Variable Peristaltic Pump flow range is 0.006-2900ml/min. Rotate speed is 0.1-600rpm.With basic functions such as reversible direction, start/stop, full speed (fast cleaning), adjust speed .Dispensing function can realize the repeat timing quantitative dispensing liquid .RS485 interface, as adopting the MODBUS communication protocol, the pump is easier to be connected with other equipments, such as computer ,human machine interface and PLC .45,000 บาท
BASIC SPEED-VARIABLE PERISTALTIC PUMP (EACH)

BT101S Basic Speed –Variable Peristaltic Pump flow range is 0.00011-720ml/min. Rotate speed is 0.1-150rpm.With basic functions such as reversible direction, start/stop, full speed (fast cleaning), adjust speed .Dispensing function can realize the repeat timing quantitative dispensing liquid .RS485 interface, as adopting the MODBUS communication protocol, the pump is easier to be connected with other equipments, such as computer ,human machine interface and PLC .24,000 บาท
#17 SILICONE TUBING (EACH)

Lead Fluid silicone tubing adopts imported silicone rubber material and platinum-cured process. The tubing has characteristics such as non-toxic, biological inert and UV resistance, ozone resistance, heat resistance, high transparency, strong resilience, resistance to compression, etc. It is the optimal material of tubing and can be widely used in scientific research and production areas such as GMP pharmacy, biotechnology, molecular biology, fine chemistry, environmental protection and food processing. Excellent durability and aging resistance; outstanding physical and mechanical properties; weak performance in acid and solvent resistance. High anti-break intensity; good transparency; excellent physical and biologic inertia. Water pressure resistance:4-8bar9,500 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย