ช็อปตามแบรนด์
Genepure Pro Nucleic acid Purification System (EACH)

เป็นเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ สามารถสกัดได้ทั้ง DNA และ RNA จากตัวอย่างแบคทีเรีย ไวรัส พืช สัตว์ ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับการเลือกชุดสกัดมาใช้งานกับเครื่อง) ทำงานขั้นตอนการสกัดได้ด้วยตัวเอง ลดการปนเปื้อนระหว่างขั้นตอนสกัด สามารถสกัดสารจากตัวอย่างก่อโรคได้โดยลดการสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกัน 32 ตัวอย่าง เครื่องมีขนาดเล็ก ไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้ง มีฟังก์ชั่นใช้งานที่ง่าย สามารถเก็บโปรแกรมการทำงานได้ ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ขณะใช้งาน มีข้อตกลงวางเครื่องให้ใช้งานได้ฟรี กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อศึกษาเงื่อนไข มีสินค้าพร้อมส่ง400,000 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย