ช็อปตามแบรนด์
Blood screening HBV, HCV, HIV virus nucleic acid detection kit.

Real-Time PCR Detection Kits.56,300 บาท
Human Telomerase ReverseTranscriptase (hTERT) mRNA One Step RT-PCR Quantification Kit.46,300 บาท
Human Telomerase associated RNA (hTR) One Step RT-PCR Quantification kit46,300 บาท
HIV-1PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit (with internal control)38,900 บาท
BioRT Real Time RT-PCR Kit(SYBR Green)

BioRT Real-lime RT-PCR Kit (SYBR Green) is one kind of RNA amplification Kit in vitro, based on one step reverse transcription PCR. The kit employs our company specific enhancer, so amplification performance is improved markedty. When user perform quantity assay or melt curve assay, just add proper primers and RNA template into the system. 28,100 บาท
9600 Instrument PCR Detection kit25,500 บาท
Human TB PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit20,000 บาท
RT007AMV REVERSE TRANSCRIPTASE ,1000U. (KIT)

RT007 AMV. reverse transcriptase was isolated from Avian Myeloblastosis Virus ( AMV) as the holoenzyme of molecular weight 157,000 Daltons, using a modification of the method described by Houts etc. This preparation is free of nuclease. It is qualified for cDNA synthesis and also for dideoxy sequencing of DNA and RNA Total RNA or poly A+ RNA can be used as template, and optimal temperature is 42-55'C, up to 60°C. If NaPPi Is used, 37~41'C is preferred. RT reaction buffer covered by patents can be used either as 5X /10X stock depending on different purpose (details in standard application). Up to 10-12kb cDNA may be obtained according to standard application. 19,800 บาท
BioFastspin Water Genomic DNA Purification Kit

Spin  Columns DNA Extraction Kits.15,900 บาท
HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit (with internal control) ; 48T

Real - Time PCR Detection Kits11,000 บาท
Biospin Insect Genomic DNA Extraction Kit

' SPIN COLUMNS DNA EXTRACTION KITS." 9,600 บาท
Biospin Ocean Animal Tissue Genomic DNA Extraction Kit.

Spin Columns DNA Extraction Kits.9,600 บาท
BioFast simplyP total RNA Extraction Kit

SPIN COLUMNS RNA EXTRACTION KITS.8,800 บาท
MagaBio FFPE Tissue Genomic DNA Purification Kit7,900 บาท
SimplyP Virus DNA/RNA Extraction kit7,900 บาท
MagaBio plus Bacteria Genomic DNA Purification Kit (96 well pre-packed plate)

" MAGNETIC  BEAD DNA EXTRACTION KITS."7,700 บาท
Biospin VirusRNA Extraction Kit

SPIN  COLUMNS  RNA EXTRACTION Kits.7,300 บาท
Biospin Total RNA Extraction Kit

Spin  Coolumns RNA EXtraction Kits.7,300 บาท
MagaBio plus Plant Genomic DNA Purification Kit.

" MAGNETIC  BEAD DNA EXTRACTION KITS."7,100 บาท
MagaBio Swabs Genomic DNA Purification Kit (96 well pre-packed plate)

" MAGNETIC  BEAD DNA EXTRACTION KITS."7,000 บาท
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย