ช็อปตามแบรนด์
QuantGene 9600 REAL-TIME PCR. (EACH)1,800,000 บาท
Line-Gene 9600 Plus Real time PCR Detection System 96x0.2 ml, 5 channels

Line-Gene 9600 Plus is the newest product of Bioer's Real-Time PCR detection system family. Based on Line-Gene 9600’s large sample capacity, wide temperature range and multi-channels, Line-Gene 9600 Plus provides brand-new & humanized running and operation interface for better operating experience. Line-Gene 9600 Plus adopts Ferrotec specially-made Peltier, advanced fiber optic technology, new global wide-range power supply, the unique patented block dissipation technology and bottom detection mode, which provides better heating/cooling rate, temperature accuracy, uniformity and stability. Line-Gene 9600 Plus has up to 96 sample capacity and fast speed of dual-color scanning, and the design of 5 channel detection also covers the whole fluorescence detection wavelength. Newly-designed automatic hot-lid without manual operation ensures constant pressure for various tube heights. This auto hot-lid mode could be easily integrated into various automatic systems. Its Windows tablet computer and new touch screen brings excellent operating experience. Newly-improved Line-Gene 9600 Plus Real-Time PCR detection system can satisfy various clients' requirement either for research or clinical use.1,200,000 บาท
Line-Gene 9600 Plus Real time PCR Detection System 96x0.2 ml, 4 channels

Line-Gene 9600 Plus is the newest product of Bioer's Real-Time PCR detection system family. Based on Line-Gene 9600’s large sample capacity, wide temperature range and multi-channels, Line-Gene 9600 Plus provides brand-new & humanized running and operation interface for better operating experience. Line-Gene 9600 Plus adopts Ferrotec specially-made Peltier, advanced fiber optic technology, new global wide-range power supply, the unique patented block dissipation technology and bottom detection mode, which provides better heating/cooling rate, temperature accuracy, uniformity and stability. Line-Gene 9600 Plus has up to 96 sample capacity and fast speed of dual-color scanning, and the design of 4 channel detection also covers the whole fluorescence detection wavelength. Newly-designed automatic hot-lid without manual operation ensures constant pressure for various tube heights. This auto hot-lid mode could be easily integrated into various automatic systems. Its Windows tablet computer and new touch screen brings excellent operating experience. Newly-improved Line-Gene 9600 Plus Real-Time PCR detection system can satisfy various clients' requirement either for research or clinical use.1,000,000 บาท
Line-Gene K Plus Fluorescent Quantitative Detection System

LineGene K Plus is Bioer latest realtime PCR detection system. LineGene K plus has a faster heating and cooling rate, better temperature control accuracy, temperature uniformity and the machine stability with the specially-made Peltier by Ferrotec, voltage power supply, its unique block radiating patent technology and the bottom detection patent mode. It can be used Windows Tablet PC. This new touch screen operation will bring you the ultimate experience of human-computer interaction. The new and innovative LineGene K Plus Real-time detection system can adapt to different levels of customer requirement, which can fully meets various requirement of scientific research and clinical application.700,000 บาท
Real-Time PCR LineGene Mini (16 x 0.2 ml) 4 channels

16 single tubes & strip tubes Customized TE module Top scanning mode Battery pack can be used as power supply Applicable in diversified and highly complicated application environment500,000 บาท
Real-Time PCR LineGene Mini (16 x 0.2 ml) 2 channels

16 single tubes & strip tubes Customized TE module Top scanning mode Battery pack can be used as power supply Applicable in diversified and highly complicated application environment400,000 บาท
Real-Time PCR LineGene Mini (16 x 0.2 ml) 2 channels

16 single tubes & strip tubes Customized TE module Top scanning mode Battery pack can be used as power supply Applicable in diversified and highly complicated application environment400,000 บาท
Genepure Pro Nucleic acid Purification System (EACH)

เป็นเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ สามารถสกัดได้ทั้ง DNA และ RNA จากตัวอย่างแบคทีเรีย ไวรัส พืช สัตว์ ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับการเลือกชุดสกัดมาใช้งานกับเครื่อง) ทำงานขั้นตอนการสกัดได้ด้วยตัวเอง ลดการปนเปื้อนระหว่างขั้นตอนสกัด สามารถสกัดสารจากตัวอย่างก่อโรคได้โดยลดการสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกัน 32 ตัวอย่าง เครื่องมีขนาดเล็ก ไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้ง มีฟังก์ชั่นใช้งานที่ง่าย สามารถเก็บโปรแกรมการทำงานได้ ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ขณะใช้งาน มีข้อตกลงวางเครื่องให้ใช้งานได้ฟรี กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อศึกษาเงื่อนไข มีสินค้าพร้อมส่ง400,000 บาท
MODEL TC-S-B, GeneMax Thermal cycler, 96x0.2 ml, Gold-Plated, 6 zones (SET)

GeneMax is a PCR device to the new generation of the company. Since the company was founded 10 years of technology and performance of the peak of maximum feedback, is also 10 years to support our customers.350,000 บาท
TC-S-B, GENEMAX THERMAL CYCLER, 96x0.2 ML, GOLD-PLATED (SET)

GeneMax adheres to FERROTEC's Peltier research and development, manufacture and application abili1y. Its performance and function has reached a new level, which can realize the perfect optimization for the annealing temperature. GeneMax is with l 0.4 inches large LCD touch screen, more convection for the man-machine interaction. It's efficient and stable by using ARM9 processor and ThreadX system. Moreover, GeneMax is launched with a gold-plated block at the first time. Its performance is more superior in temperaturecontrol. At the same time, Bluetooth signal converter can ealize wireless link between the instrument and computer. 350,000 บาท
GENETOUCH THERMAL CYCLER.255,000 บาท
GeneExplorer Thermal Cycler (EACH)250,000 บาท
B-48DA, GeneTouch Block (48x0.2ml dual block) (SET)

Gene Touch GeneTouch is the new PCR multifunctional instrument where the company meticulously. GeneTouch with its excellent and powerful function to ensure the reliable results and stable. The new password protection function and the memory function to meet customer requirements for data security.185,000 บาท
Blood screening HBV, HCV, HIV virus nucleic acid detection kit.

Real-Time PCR Detection Kits.56,300 บาท
Human Telomerase ReverseTranscriptase (hTERT) mRNA One Step RT-PCR Quantification Kit.46,300 บาท
Human Telomerase associated RNA (hTR) One Step RT-PCR Quantification kit46,300 บาท
HIV-1PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit (with internal control)38,900 บาท
BioRT Real Time RT-PCR Kit(SYBR Green)

BioRT Real-lime RT-PCR Kit (SYBR Green) is one kind of RNA amplification Kit in vitro, based on one step reverse transcription PCR. The kit employs our company specific enhancer, so amplification performance is improved markedty. When user perform quantity assay or melt curve assay, just add proper primers and RNA template into the system. 28,100 บาท
9600 Instrument PCR Detection kit25,500 บาท
Human TB PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit20,000 บาท
Items per pages
20

สินค้าขายดี