ช็อปตามแบรนด์
S2 SEQUENCER

The Model S2 Sequencing Gel Electrophoresis Apparatus is designed for fast, uncomplicated vertical polyacrylamide gel separations of oligo and polynucleotides, nucleic acid sequencing, genotyping and polymorphic studies.100,000 บาท
H20.25 WITH QUICK-CAST SYSTEM

The H20.25 Horizontal Gel Electrophoresis apparatus are designed for separation of preparative and analytical quantities of nucleic acids via agarose gel electrophoresis procedures. Made with double-wall construction, heat generated by electrophoresis is even across the gel unlike common cut and glue units. Smiling is minimized because edge cooling effects are reduced. Both are designed for quick gel casting using removable tray sealing dams and include recirculation ports. The units are engineered for fast, easy, professional performance and easy storage.38,000 บาท
V15.17 VERTICAL WITH INTERGRATED SAFETY LID AND GLASS CLAMPS

Model V15.17 is designed to electrophorese a single 15 x 17 cm vertical gel for the separation of proteins and nucleic acids. It’s suitable for two-dimensional electrophoresis. Constructed from heavy ABS and acrylic, the V15.17 is ideal for working labs seeking convenience and educational labs needing the best in safety.38,000 บาท
H11.14 WITH QUICK-CAST SYSTEM

The H11.14 Horizontal Gel Electrophoresis apparatus are designed for separation of preparative and analytical quantities of nucleic acids via agarose gel electrophoresis procedures. Made with double-wall construction, heat generated by electrophoresis is even across the gel unlike common cut and glue units. Smiling is minimized because edge cooling effects are reduced. Both are designed for quick gel casting using removable tray sealing dams and include recirculation ports. The units are engineered for fast, easy, professional performance and easy storage.31,000 บาท
H4 HORIZONTAL GEL SYSTEM

H4 Horizontal Gel Electrophoresis Apparatus is designed for separation of preparative and analytical quantities of nucleic acids in 20 x 25 cm gel format and suitable for agarose gel electrophoresis procedures. It's excellent basic horizontal gel tanks for schools or research.25,000 บาท
H5 HORIZONTAL GEL SYSTEM

The H5 Horizontal Gel Electrophoresis Apparatus is designed for separation of preparative and analytical quantities of nucleic acids in a 11 x 14 cm gel format and suitable for agarose gel electrophoresis procedures. It's excellent basic horizontal gel tanks for schools or research.22,000 บาท
H58 MINI QUICK-CAST HORIZONTAL GEL SYSTEM

For fast results and easy setup the H58 remains the best small format horizontal gel unit and the choice of tens of thousands of labs worldwide. The 5 x 8 cm gel is designed for rapid, high resolution separation of nucleic acids and proteins. It's suitable for electrophoresis procedures where buffer recirculation is not required.                                 The H58 is a compact and efficient unit with gel dams that allow quick and simplified gel casting. It’s ideal for quality testing in industry as well as professional labs and student use in academia. 21,800 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย