ช็อปตามแบรนด์
CO2 INCUBATOR, AIR JACKET, 5CU., FT.

CO2 Incubators The SHEL LAB CO2 Incubator family includes the following design features and the longest warranty period on the market – a five year limited warranty on most models: Infrared (IR) CO2 Sensor is extremely quick to recover CO2 levels after door openings and ensures superior pH stability Unique air jacket design provides excellent temperature uniformity of +/-0.25°C at 37°C Humidity levels, maintained through evaporation, of up to 95% Data logging capabilties320,000 บาท
WATER BATH, RECIPROCATING SHAKING, 27 L.

Shaking Water Baths Shaking Water Baths (also known as Reciprocating Water Baths), are designed to handle a wide variety of applications. These baths can be used effectively in molecular biology protocols (such as hybridization), bacterial culturing, as well as in solubility and metabolism studies. The SHEL LAB Models SWBR17 and SWBR27 Reciprocating Water Baths are designed to deliver precise temperature control and a smooth reciprocal shaking motion. The oscillator control is independent, allowing the baths to also be used for regular constant temperature water bath applications such as thawing, warming reagents, or general incubation. Both the SWBR17, and SWBR27 Shaking Water Baths offer an adjustable stroke length ( 0.5″, 1″ or 1.5″), giving the user the ability to affect the degree of agitation. With a RPM range of 20-200, these versatile reciprocating water baths are sure to meet many application needs. Shaking Water Bath Applications Hybridization Applications, Cell Cultures, Cell Aeration, Increasing Solubility Rates, Molecular Biology Assays, Bacterial Cultures.220,000 บาท
WATER BATH, RECIPROCATING SHAKING, 17 L.

Shaking Water Baths Shaking Water Baths (also known as Reciprocating Water Baths), are designed to handle a wide variety of applications. These baths can be used effectively in molecular biology protocols (such as hybridization), bacterial culturing, as well as in solubility and metabolism studies. The SHEL LAB Models SWBR17 and SWBR27 Reciprocating Water Baths are designed to deliver precise temperature control and a smooth reciprocal shaking motion. The oscillator control is independent, allowing the baths to also be used for regular constant temperature water bath applications such as thawing, warming reagents, or general incubation. Both the SWBR17, and SWBR27 Shaking Water Baths offer an adjustable stroke length ( 0.5″, 1″ or 1.5″), giving the user the ability to affect the degree of agitation. With a RPM range of 20-200, these versatile reciprocating water baths are sure to meet many application needs. Shaking Water Bath Applications Hybridization Applications, Cell Cultures, Cell Aeration, Increasing Solubility Rates, Molecular Biology Assays, Bacterial Cultures.160,000 บาท
WATER BATH, 23 L.

Water Baths The SHEL LAB Water Baths are truly unique in construction. We were the first to introduce the non-contact recessed heating element to the analytical research marketplace. This design specifically curtails element burnout and eliminates tank hot spots that are chronic challenges for other water baths. Water baths are used in a wide variety of laboratories, such as: Industrial, Clinical Laboratories, Academic Facilities, Government Research Laboratories, Environmental Applications, Food Technology and Wastewater Facilities. Applications include: Sample Thawing, Bacteriological Examinations, Warming Reagents, Coliform Determinations, Microbiological Assays57,000 บาท
WATER BATH, 15 L.

Water Baths The SHEL LAB Water Baths are truly unique in construction. We were the first to introduce the non-contact recessed heating element to the analytical research marketplace. This design specifically curtails element burnout and eliminates tank hot spots that are chronic challenges for other water baths. Water baths are used in a wide variety of laboratories, such as: Industrial, Clinical Laboratories, Academic Facilities, Government Research Laboratories, Environmental Applications, Food Technology and Wastewater Facilities. Applications include: Sample Thawing, Bacteriological Examinations, Warming Reagents, Coliform Determinations, Microbiological Assays47,000 บาท
WATER BATH, 7 L.

Water Baths The SHEL LAB Water Baths are truly unique in construction. We were the first to introduce the non-contact recessed heating element to the analytical research marketplace. This design specifically curtails element burnout and eliminates tank hot spots that are chronic challenges for other water baths. Water baths are used in a wide variety of laboratories, such as: Industrial, Clinical Laboratories, Academic Facilities, Government Research Laboratories, Environmental Applications, Food Technology and Wastewater Facilities. Applications include: Sample Thawing, Bacteriological Examinations, Warming Reagents, Coliform Determinations, Microbiological Assays40,000 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย