ช็อปตามแบรนด์
SK-O330-Pro Digital Orbital Shaker (7.5 Kg) including of SK 330.1 Universal attachment

Max. load capacity is 7.5kg, Double LCD display for independent display of time and speed.

29,000 บาท
37,000 บาท -22%
SK-O180-S LED digital Orbital Shaker(3Kg) (including of aplatform,18900185 )

Max. load capacity is 3kg with platfrom, Double LED Display for independent display of time and speed, Speed range of 40-200rpm, A wide range of platforms accessories.

15,400 บาท
22,000 บาท -30%
MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), Euro plug

Touch operation or continuous mode, Variable speed control from 0 to 2500rpm, Used for various mixing applications with optional adapters, Specially designed vacuum suction feet for body stable, Robust aluminum-cast construction

4,500 บาท
7,000 บาท -36%
SK330.5 DISH PLATEFORM WITH NON-SLIP MAT AND FIXED STRING (8 PCS)

Dish plateform with non-slip mat and fixed string (8 pcs), Dimension[WxD]: 30x28.5cm,  used for SK-O330-Pro, SK-L330-Pro, SK-R330-Pro and SK-D3309-Pro

3,500 บาท
5,000 บาท -30%
SK180.1 UNIVERSAL ATTACHMENT

Universal attachment with 3 bars, Dimension[WxD]: 24x24cm, used for SK-O180-Pro/S/E, SK-L180-Pro/S/E, SK-R1807-S/E and SK-D1807-S/E

2,800 บาท
4,000 บาท -30%
SK180.4 DISH ATTACHMENT WITH NON-SLIP MAT

Dish attachment with non-slip mat, Dimension[WxD]: 24x21.5cm, used for SK-O180-Pro/S/E, SK-L180-Pro/S/E, SK-R1807-S/E and SK-D1807-S/E

2,500 บาท
3,600 บาท -31%
D-500 PACKAGE 2 (EACH)

PACKAGE 2 Volume 10-5000mL Max. Circum. Speed 22.7m/sec Material: 316L Application: for water and oil mixing78,000 บาท
D-500 PACKAGE 1 (EACH)

PACKAGE 1 Volume 10-5000mL Max. Circum. Speed 22.7m/sec Material: 316L Application: for solid/liquid media75,000 บาท
D-160 PACKAGE 2 (EACH)

PACKAGE 2 Volume 10-5000mL Max. Circum. Speed 22.7m/sec Material: 316L Application: small amounts of solid-liquid mixed46,000 บาท
D-160 PACKAGE 1 (EACH)

PACKAGE 1 Volume 0.1-50 ml Max. Circum. Speed 6.3 m / sec Application: small amounts of solid-liquid mixed44,000 บาท
SK-R330-Pro LCD Digital Rocking Shaker(including of a platform18900155), see-saw wave,angle9°

Rocking motion angle 9º, Max. load capacity is 10kg with platform, Speed range of 10-70rpm, Double LCD Display for independent display time and speed, Various of platforms accessories.42,000 บาท
SK-D3309-Pro LCD Digital 3D Shaker(including of a platform18900155), angle 9°

Three-dismensional rocking motion with an angle 9° Max. load capacity is 5kg with platform, Speed range of 10-70rpm, Double LCD Display for independent display time and speed, Various of platform accessories.36,000 บาท
SK-O180-PRO DIGITAL ORBITAL SHAKER, 220V 50HZ (EACH)

LCD Digital Orbital Shaker Max. load capacity is 2.5 kg with platform Double LCDs for independent display of time and speed  Used with a wide variety of accessories Maintenance-free brushless DC motor Over speed detection and protection Speed range between 100-800 rpm Time settings range between 1 min-19 h 59 min  33,000 บาท
SK-L180-Pro Digital Linear Shaker (2.5Kg)with SK 180.1 Universalattachment

Max. load capacity is 2.5kg with platform, Double LCD Display for independent display time and speed, A wide range of platforms accessories, Maintenance-free brushless DC motor, Over speed detection and protection.29,000 บาท
SK-L180-S LED digital Linear Shaker (3Kg)(including of aplatform,18900185 )22,000 บาท
SK-D1807-S LED digital 3D Shaker(including of aplatform,18900185 ), angle7°

Three-dismensional rocking motion with an angle 7° Max. load capacity is 3kg with platform, Speed range of 10-80rpm, Double LED Display for independent display time and speed, Various of platform accessories.18,000 บาท
SK-O180-E Classic Orbital Shaker (3Kg)(including of aplatform,18900185)

Max. load capacity is 3kg with platform, Speed range of 0-200rpm, A wide range of platfroms accessories.15,000 บาท
SK-L180-E Classic Linear Shaker (3Kg)(including of aplatform,18900185 )

Max. load capacity is 3kg with platform, Speed range of 0-200rpm, Various of platforms accessories.15,000 บาท
MX-M Microplate Mixer inlcude Single Microplate clamp, 18900067

Capable of holding single or double microplates, the compact shape of MX-M Microplate mixer takes less bench space and makes storage easier, It is widely used in life science including microbiology, cell and molecular biology, immunology and biotechnology, A wide range of speed from 0 to 1500rpm, Used for various mixing applications with optional adapters, Maintenance-free brushless DC motor.14,000 บาท
SK-R1807-E Classic Rocking Shaker(including of aplatform,18900185 ),see-sawwave,angle 7°

Rocking motion angle 7°, Max. load capacity is 3kg with platform, Speed range of 0-80rpm, Various of platforms accessories.13,000 บาท
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย