ช็อปตามแบรนด์
MX-RL-Pro LCD Digital Rotator (including a50ml rotisserie accessory -18900147)

Electronic adjustment of speed and time, LCD Display speed and time, Speed range from 10 to 70rpm, Provides gentle but effective rolling, A wide variety of accessories are available.30,000 บาท
MX-RD-PRO LCD DIGITAL ROTATOR (EACH)

  MX-RD-PRO LCD DIGITAL ROTATOR  :  Electronic adjustment of speed and time. LCD display of speed and time. Speed range from 10 to 70rpm27,000 บาท
MX-RD-E Rotator

Provides gentle and effective mixing of biological samples, adjustable speed range from 0 to 80rpm, A wide variety of accessories are availale.18,000 บาท
MX-RL-E Rotator

Provides gentle but effective rolling, Adjustable speed range from 0 to 80 rpm, A wide variety of accessories are available.18,000 บาท
MX-T6-S Tube Roller variablespeed,6 rollers

Speed range of 0-70 rpm, Six roller design for gentle rolling and easy to clean.14,000 บาท
VT1.3.5 TUBE ADAPTER FOR 8 HOLES TEST TUBES, DIA. 20MM. (EACH)

Vortex Mixers | Accessories  :  VT1.3.5 tube adapter for 8 holes test tubes, Ø16mm500 บาท
VT1.3.4 TUBE ADAPTER FOR 8 HOLES TEST TUBES, DIA. 16MM. (EACH)

Vortex Mixers | Accessories : VT1.3.4 tube adapter for 48 holes test tubes, Ø6mm400 บาท
VT1.1 STANDARD TOP CUP FOR MX-S VORTEX MIXER (EACH)

 Vortex Mixers | Accessories   : VT1.1 Standard top for <Ø30mm tubes and small vessels.400 บาท
VT1.2 TUBE HOLDING ROD, USED WITH VTI.3.1 TO VTI.3.5 (EACH)

Vortex Mixers | Accessories  : VT1.2 Tube holding rod400 บาท
VT1.3.6 PLATFORM PAD, FOR MX-S VORTEX MIXER (EACH)

VT1.3.6 Platform pad  for <Ø99mm tubes and small vessels200 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย