ช็อปตามแบรนด์
DM0636 WITH A30-15 ANGLE ROTOR (EACH)

เครื่องปั่นเลือด, ยูเรีย สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้ระหว่าง 300-6000 rpm สามารถตั้งเวลาทำงานได้ตั้งแต่ 30 วินาที - 99 นาที มาพร้อม angle rotor สามารถใส่หลอด 15 ml ปั่นพร้อมกันได้ 30 หลอด Rotor สามารถเปลี่ยนให้เหมาะมตามการใช้งานได้ (โดยสั่งซื้อ rotor เพิ่ม) สามารถตั้งค่าโปรแกรมการใช้งานได้89,000 บาท
DM1424 Hematocrit Centrifuge,withAC24P rotor kit55,000 บาท
DM0412 Clinical Centrifuge, including A12-10P rotor and both adapterA10P15&A10P15 plug

Easy programming to achieve high accuracy of speed control  Easy operation with intuitive menu and easy-to-read display.30,000 บาท
DM0412(A6-50P) Clinical Centrifuge, including A6-50P rotor plug (SET)

เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นยูเรีย (urea) เครื่องปั่นสารสำหรับห้องปฏิบัติการ  ใช้กับหลอดตัวอย่างขนาด 50 มิลลิลิตร DLAB DM0412 clinical centrifuges support small volumes applications . The centrifuges are supplied with an angle rotor that can hold up to 50mL×6, 15mL×6 (A6-50P ),15mL×8, or 10mL/7mL/5mL×12 (A12-10P ) vacuum tubes. They are widely used in medical and veterinary practices for the centrifugation of blood and urine samples in qualitative analysis of water and soil samples. These centrifuges are also used in universities and other research institutes30,000 บาท
DM0412S CLINICAL CENTRIFUGE, 15 ML.(EACH)

Economical Low-speed Centrifuge19,000 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย