ช็อปตามแบรนด์
PT1000, TEMPERATURE SENSOR FOR MS-H-PRO

DLAB PT1000-A,Temperature sensor for digital hotplate models, length of 230mm, used for MS-H-Pro +,MS-H-ProT, MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro and MS7-H550-S

2,100 บาท
2,500 บาท -16%
SUPPORT CLAMP OF PT1000

DLAB SUPPORT CLAMP OF PT1000, used for MS7-H550-Pro, MS7-H550-S, and MS-H-Pro+ 

1,300 บาท
1,300 บาท -0%
MS-H-S10 10-Channel Classic HotplateMagnetic Stirrer, stainlesssteel plate with siliconefilm,heating temperatureup to 120°C

Maintenance free brushless DC motor, Max. speed 1100rpm, Max. temperature 120C, Stainless steel work plate, cover with silicone cushion, provides the execellent performance of heating uniformity and skid resistance.60,000 บาท
MS-M-S10 10-Channel ClassicMagnetic Stirrer, stainlesssteel plate with silicone film

Maintenance-free brushless DC motor, speed range of 0-1100rpm, Stainless steel work plate cover with silicone cushion, provide excellent performance of skid resistance.40,000 บาท
MS7-H550-Pro LCD Digital 7’’ SquareHotplate MagneticStirrer,glass ceramichotplate

LCD Display for settings and monitoring of speed and temperature, Bult-in PID controller ensures the safe heating of the medium with overheating protection, glass ceramic work plate provides excellent chemical resistant performance and most eifficient heat transfer, Outstanding brushless DC motor performance enables more stirring power, two rotating knobs enable the easy ane direct chage of speed and temperature22,000 บาท
MS-H-ProT LCD Digital HotplateMagnetic Stirrer withTimer

Brushless DC motor in maintenance free and explosion-proof, Digital temperature control max. temperature at 340C, Digital speed control with Max. speed up to 1500rpm, Safety circuits provides overheating protection, wide range timer function from 1min to 99hr59min, The high-resolution LCD Display shows actual temperatures and speed, a wide variety of accessories are available17,500 บาท
MS-H-Pro+ LCD Digital HotplateMagnetic Stirrer, stainlesssteel with ceramic coatedhotplate

Brushless DC motor in maintenance free and explosion-proof, Digital temperature control max. temperature at 340C, Digital speed control with Max. speed up to 1500rpm, Safety circuits provides overheating protection, Stainless steel work plate with ceramic coating providing good chemical-resistant performance, remote function provide PC control and data transmission.17,000 บาท
MS7-H550-S LED Digital 7’’ SquareHotplate Magnetic Stirrer,glass ceramic hotplate

LED Display for precise monitoring of temperature, a wide speed range of 0 to 1500rpm16,000 บาท
MS-H-S Classic Hotplate MagneticStirrer,stainless steel withceramic coated hotplate

Maintenance free brushless DC motor, temparature to 340C, stirring speed to 1500rpm, stainless steel work plate with ceramic coating provides good chemical-resistance performance, safety circuits provide overheating protection, A wide variety of accessories are available.11,000 บาท
MS-H280-Pro Blue Spin LED Digital Hotplate Magnetic Stirrer, Ceramic coated, Euro plug

Digital temperature control with Max. temperature 280C, Digital speed control with Max. speed up to 1500 rpm, stainless steel work plate with ceramic coating provides good chemical-resistant performance, LED Display shows temperature and speed, The " HOT' warning will flash whan the work plate temperature is above 50C even if the hotplate is turned off10,000 บาท
MS-PA LED Digital Magnetic Stirrer,plastic plate, Euro plug

Digital speed control with a range of 100-1500rpm, Max. stirring quantity of H2O at 3L, LED Display shows speed, ABS housing provides a good performance of chemical resistance.5,000 บาท
EcoStir, Euro plug

Maintenance fee brushless DC motor, rare earth magnets give powerful stirring, Stepless speed regulation 300-2000rpm, Ultra silence and vibration-fee design, PET top provides excellent chemical resistance, Shaft can be fitted with a PH sensor or sensors for other purpose.2,500 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย