ช็อปตามแบรนด์
RAYPA ultrasonic cleaning baths 28 L.

Features Generator of electric energy at high frequency completely transistorized. Working frequency 35 kHz. Adjustable temperature up to 80 ºC. Analogue regulation of temperature by hydraulic thermostat. Cleaning tank made of stainless steel 18/10. External case made of stainless steel AISI-304. Heating element with attached elements to the tray. Complete-half wave selector. It allows less power consume in some applications. Draining valve incorporated.140,000 บาท
RAYPA digital ultrasonic cleaning baths 5.7 L.

Features Completely transistorized built in high frequency electric generator. Working frequency 35 Khz. Temperature regulation by microprocessor with digital read out (from ambient +5º C to 90º C). Timer 0 - 99 minutes. Cleaning tray made of stainless steel 18/10. External case made of stainless steel AISI-316. Heating by semi-detached elements at the tray. Complete-half wave selector. It allows less power consume in some applications. Draining tap incorporated.70,000 บาท
RAYPA ultrasonic cleaning baths 5.7 L.

Features Generator of electric energy at high frequency completely transistorized. Working frequency 35 kHz. Adjustable temperature up to 80 ºC. Analogue regulation of temperature by hydraulic thermostat. Cleaning tank made of stainless steel 18/10. External case made of stainless steel AISI-304. Heating element with attached elements to the tray. Complete-half wave selector. It allows less power consume in some applications. Draining valve incorporated.70,000 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย