ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเภท :  
บริจาคเครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ Isolation Chamber ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

    บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด  ร่วมบริจาคเครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ Isolation Chamber ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 ชุด และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 400,000 บาท เพื่อสู้ภัยโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับมอบและนำไปใช้กับผู้ป่วยในพื้นที่ทันทีบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย