ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเภท :  
บริจาคเครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ Isolation Chamber ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

    บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด  ร่วมบริจาคเครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ Isolation Chamber ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 ชุด และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 400,000 บาท เพื่อสู้ภัยโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับมอบและนำไปใช้กับผู้ป่วยในพื้นที่ทันที