ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเภท :  
บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร พ้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาค   Isolation Chamber จำนวน 2 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด, หน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1,190,000.00 บาท ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ ศบค. เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

       บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด   โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาค  มูลค่ารวม 1,190,000.00 บาท

  ประกอบด้วย

Isolation Chamber จำนวน 2 เครื่อง 

ชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด

หน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น

 ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ ศบค. เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล