ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเภท :  
“บริจาคอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข.”

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางทางการแพทย์ ให้กับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดย คุณนิเวศน์  ประยูรเธียร            พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทกิบไทย จำกัด และบริษัทแล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 1,590,000.00 บาท

https://fb.watch/3FTlDKIM38/  

  บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางทางการแพทย์           ให้กับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดย คุณนิเวศน์  ประยูรเธียร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทกิบไทย จำกัด และบริษัทแล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 1,590,000.00 บาท โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบแทน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสู้ภัย COVID-19 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วยเครื่อง

- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ Isolation Chamber จำนวน 4 เครื่อง
- ชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด
- หน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น


#สู้ภัยโควิด19  
#จากใจกิบไทย 
#3Nร่วมสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด19

 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย