ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเภท :  
พิธีส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 12 แห่ง ในโครงการทรีเอ็น โฮลดิ้งรวมใจ ต้านภัยโควิด -19

กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง สนับสนุนโรงพยาบาล 12 แห่ง สู้โควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาท และมอบเงิน 1.5 ล้าน ร่วมสมทบกองทุน เพื่อที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์

กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง สนับสนุนโรงพยาบาล 12 แห่ง สู้โควิด-19 มูลค่า 5ล้านบาท และมอบเงิน 1.5 ล้าน  ร่วมสมทบกองทุน เพื่อที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์

  กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้งซึ่งมีบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด, บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด,  บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด, บริษัท ไบโอ ดีไซน์ จำกัดและบริษัท ดอกเตอร์ คาร์ลิเบรชั่น จำกัด 

ได้บริจาคเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการก่อตั้งบริษัท กิบไทยจำกัด  ให้แก่โรงพยาบาล 12 แห่ง ที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 มูลค่ารวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)   เพื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และตระหนักดีว่าขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรการแพทย์จากการรักษาผู้ป่วย COVID-19

     พิธีส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 12 แห่งในโครงการทรีเอ็น โฮลดิ้งรวมใจต้านภัยโควิด -19 นี้ มอบโดยกลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง  ร่วมกับมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง โดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" โดย ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร ทรีเอ็น โฮลดิ้ง เฮ้าส์ ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนเข้าร่วมรับมอบได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันบำราศนราดูร, สถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ,  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลตากสิน  

        นอกจากนี้คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง   ได้มอบเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ โดยมี เทคนิคการแพทย์ สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะเป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย