ช็อปตามแบรนด์
FOBI Blue, Green, Red and NIR Channel (Standard) (SET)

Compact size  Real color data Fast Simple Easy to use Multi function1,300,000 บาท
CheBIChemi-luminescence Bioimaging Instrument

CheBI is optimized for Western blot research, using the highly efficient Cooling CCD Camera. Its compact size (24cm width x 24cm depth) helps make better use of a space in the laboratory. It’s exposure time can be set by the users manually or it can be calculated automatically. Also, the shots can be accumulated which enable users to choose the best shot. Users can select a certain Region Of Interest (ROI), measure the ROI and manage the data using Microsoft Excel.750,000 บาท
NaBI Nucleic Acid BioImaging Instrument (NaBI SET) w/o Computer

EtBr and UV have been used in laboratories for techniques such as agarose gel electrophoresis. However, it has been shown that EtBr is potential mutagen. Also, UV can damage DNA sample and UV radiation is harmful. NaBi is optimized for excitation of alternative reagent to EtBr with 470nm Blue LED replacing UV light. Its compact size helps make better use of a space in the laboratory. Also, the program has been designed considerably simple for ease of use.180,000 บาท
FLUOROBOX BLUE WITH CMOS CAMERA

FluoroBox Gel doc system (Nucleic aicd Bioimaging Instrument) EtBr and UV have been used in laboratories for techniques such as agarose gel electrophoresis. However, it has been shown that EtBr is toxic and potential mutagen. Also, UV can damage DNA sample and UV radiation is harmful. FluoroBox is optimized for excitation of alternative reagent to EtBr with 470nm Blue LED replacing UV light. Its compact size helps make better use of a space in the laboratory. Also, the program has been designed considerably simple for ease of use.135,000 บาท
NaBI S Nucleic Acid BioImaging System (NaBI S)

EtBr and UV have been used in laboratories for techniques such as agarose gel electrophoresis. However, it has been shown that EtBr is potential mutagen. Also, UV can damage DNA sample and UV radiation is harmful. NaBi is optimized for excitation of alternative reagent to EtBr with 470nm Blue LED replacing UV light. Its compact size helps make better use of a space in the laboratory. Also, the program has been designed considerably simple for ease of use.70,000 บาท
FLUOROBOX BLUE w/o camera

FluoroBox Gel doc system (Nucleic aicd Bioimaging Instrument) EtBr and UV have been used in laboratories for techniques such as agarose gel electrophoresis. However, it has been shown that EtBr is toxic and potential mutagen. Also, UV can damage DNA sample and UV radiation is harmful. FluoroBox is optimized for excitation of alternative reagent to EtBr with 470nm Blue LED replacing UV light. Its compact size helps make better use of a space in the laboratory. Also, the program has been designed considerably simple for ease of use.54,000 บาท
NaBI - TINY

NaBI-Tiny is optimized for; excitation of alternative reagent to EtBr with 470nm Blue LED replacing UV light compact size helps make better use of a space in the laboratory เป็นเครื่องส่องดูผลเจลหลังกระบวนการ Gel Electrophoresis ขนาดเล็ก 18,000 บาท
FM05-Li, FLUOROMINI LIGHT (SET)

FluoroMini is a multi-imaging system that can be used as a mini In Vivo Imaging system, a fluorescence stereo microscope, or a mini gel doc.18,000 บาท
NEOgreen, DNA Staining Reagent 1 ml

NEOgreen is produced in order to substitute EtBr. Same as the existing method, to make 100ml of Gel, 5~10ul of NEOgreen is needed. Therefore, the exprimental method doesn’t need to be changed. Blue light (470nm) and UV transilluminator can be used with it to observe the DNA gel.3,800 บาท
1
Items per pages
20

สินค้าขายดี

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย